Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Lepsza wentylacja i więcej umywalek

2020-10-01

Zapewnieniu należytych warunków w szatniach oraz sanitariatach, jak również odpowiednich rozmiarowo maseczek ochronnych poświęcona było wczorajsze (środa 30 września 2020) posiedzenie Komisji BHP w FCA Poland. Poruszono na nim także kwestię organizacji pracy.

Przed wszystkim ustalono, że zmodernizowana zostanie instalacja wentylacyjna w szatniach zlokalizowanych w obiekcie (hali) 32. Specjalistyczne badania wentylacji potwierdziły bowiem, że – na co zwracała uwagę nasza międzyzakładowa Solidarność – jest ona zbyt słaba i nie zapewnia odpowiedniej wymiany powietrza.

Ponadto zadecydowano o wymianie 35 najbardziej zniszczonych, wieloletnim użytkowaniem, szafek ubraniowych w szatni Centrum Sprzedaży w Bielsku-Białej. Nowe szafki pojawią się w 2021, gdyż pieniądze na ich zakup mają zostać zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie.

Ze względu na obowiązujące ze względu na epidemię COVID-19 nadzwyczajne rygory sanitarne nie zostaną natomiast w najbliższym czasie uruchomione prysznice w umywalniach. Jednak dyrekcja – odnosząc się do wniosku zgłoszonego przez NSZZ Solidarność FCA Poland – zapowiedziała wprowadzenie dodatkowych przegród między umywalkami, co pozwoli na zwiększenie liczby czynnych umywalek. Tym samym nieco lepsze będą warunki do umycia się po pracy.

Kwestią bezpośrednio związaną z zabezpieczeniem pracowników zakażeniem koronawirusem są natomiast maseczki ochronne, a dokładniej ich zbyt małe rozmiary. Nie tylko utrudniające korzystanie z nich, jak również ograniczające funkcje ochronne maseczek. Zobowiązano zatem służby odpowiadające za zakup środków ochronnych do dokładnej kontroli wielkości (rozmiarów) dostarczanych maseczek oraz zwrotu tych nie spełniających wymaganych kryteriów.

Poza tym nasza międzyzakładowa Solidarność FCA Poland zwróciła także uwagę na problem z czyszczeniem i parowaniem okularów ochronnych, które tym samym ograniczają widoczność podczas pracy. Zadecydowano o wyprowadzeniu – na początek, testowo – płynu do okularów ochronnych. Ma on pozwalać na efektywne czyszczenie tych okularów oraz chronić je przed parowaniem. Słowem rozwiązywać (lub w najgorszym przypadku minimalizować) problem.

Równocześnie podczas Komisji BHP poruszona została kwestia pracy przydzielania pracowników na stanowiska z uwzględnieniem ich predyspozycji fizycznych. Trudno bowiem logicznie wyjaśnić, dlaczego na lżejsze stanowiska poza linią trafiają często młode osoby, podczas gdy starsi pracownicy wykonują zadania na linii w wymuszonym tempie pracy. Dlatego też zaproponowano, aby na lżejsze stanowiska trafiali w pierwszej kolejności zatrudnienie ni, którzy z racji wieku lub stanu zdrowia mają orzeczone przeciwwskazania do określonych prac.

Szkoda  jednocześnie, że wszystkie rozpatrywane podczas posiedzenia Komisji BHP kwestie nie interesowały dwóch organizacji związkowych, których przedstawicieli po prostu nie przyszyli na posiedzenie komisji… Jednak dla naszej międzyzakładowej NSZZ Solidarność FCA Poland zawsze priorytet są bezpieczne, higieniczne oraz dobrze wynagradzane miejsca pracy.

(sp)