Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Miesiąc Honorowego Krwiodawstwa

2011-08-12

Miesiąc Honorowego Krwiodawstwa

Sierpień to od trzech lat miesiąc Honorowego Krwiodawstwa NSZZ Solidarność. Co roku w okresie wakacyjnym brakuje krwi. Musimy się nią dzielić!

Doświadczenia centrów krwiodawstwa wskazują, że latem zapasy banków krwi osiągają dramatycznie niski poziom a krew wydawana jest czasami tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia. Tymczasem w okresie wakacji zapotrzebowanie na krew jest szczególnie duże. Czas letniego wypoczynku niestety związany jest również z większą liczbą wypadków. Jednocześnie krwi w ratowaniu ludzkiego nie zastąpi żaden specyfik. O skali potrzeb nie świadczy fakt, że w Polsce każdego roku dwa miliony pacjentów korzysta z transfuzji krwi oraz leków krwiopochodnych.

NSZZ Solidarność chcąc w praktyce wypełniać testament błogosławionego Jana Pawła II, zwraca się do swoich członków i sympatyków, aby w sierpniu honorowo oddawali krew – to wspaniały pomnik Ojca Świętego i praktyczna realizacja Jego nauki.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi – Jan Paweł II

Dni Honorowego Krwiodawstwa Solidarność ogłasza od 2006. Początkowo organizowane one były w kwietniu, rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II. Natomiast w 2008 Krajowy Zjazd Delegatów ustanowił sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ Solidarność.

Krew jest niezastąpiona nie tylko przy operacjach i transfuzjach, ale stanowi również podstawę wielu leków. Nie da się jej przy tym otrzymać syntetycznie, ani też wyprodukować. Dlatego ratowanie ludzkiego życia zależy od pół miliona osób dzielących się co roku krwią z potrzebującymi. Wielu honorowych krwiodawców oddaje ją kilka razy w ciągu roku. Jednorazowo bezpiecznie można oddać 450 ml krwi, mężczyźni nie częściej, niż co 8 tygodni, a kobieta co 12 tygodni.

Krew można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Najbliższe zlokalizowane są w Katowicach (ul. Raciborska 15, tel. (032) 208-73-00, http://www.rckik-katowice.com.pl), Krakowie (ul. Rzeźnicza 11, tel. (012) 261-88-20, http://rckik.krakow.pl) oraz Raciborzu (ul. Sienkiewicza 3, tel. (032) 418-15-92, http://www.rckik.pl/). Na podanych stronach internetowych centrów krwiodawstwa można znaleźć informacje znaleźć informacje o bieżących potrzebach stacji oraz o wyjazdowych akcjach pobierania krwi. Dzień oddawania krwi jest wolny od nauki, pracy. Należy pamiętać o zabraniu odpowiedniego zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa.

(opr. inf)