Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Nadgodziny na drugiej zmianie w FCA Poland

2020-09-09

Jak poinformowała dyrekcja FCA Poland we wrześniu 2020 na drugiej zmianie, ze względu na „szczególne potrzeby pracodawcy” organizowana będzie praca w nadgodzinach. W praktyce oznacza to, że popołudniowa zmiana w tyskim zakładzie FCA zostanie wydłużona o dwie godziny, do północy.

Zapowiadane nadgodziny oznaczają kodeksową pracę w porze nocnej, a tym samym przysługiwać za nie będzie dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia oraz dodatek za pracę w nocy w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zatem we wrześniu tego roku dodatek za pracę nocy wynosi 2,95 zł za godzinę, natomiast w listopadzie już 3,25 zł. Różnice wynikają ze zmiennej liczby dni roboczych w poszczególnych miesiącach (więcej o dodatku za pracę w nocy czytaj tutaj).

Jako, ze Kodeks pracy przewiduje nadgodziny zlecane ze względu na „szczególne potrzeby pracodawcy”, to pracownicy zasadniczo maja obowiązek pracy w tych nadgodzinach. Jednak w przypadku części zatrudnionych pracodawca musi uzyskać ich zgodę na dodatkową pracę.

Dotyczy to przede wszystkim pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, których nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. Natomiast pracownic w ciąży w ogóle nie wolno zatrudniać w nadgodzinach, ani w porze nocnej. Nawet, jakby same deklarowały chęć takiej pracy.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczących pracy w nadgodzinach można uzyskać w związkowych siedzibach naszej NSZZ Solidarność FCA Poland w Bielsku-Białej i Tychach. Tam również należy zgłaszać wszelkie problemy pracownicze. My bowiem niezmiennie od 40 lat stoimy po stronie ludzi, broniąc ich prawa oraz interesów.

(zz)