Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Nie dla znikającego mydła

2021-11-04

Przedstawiony podczas Komisji BHP zamiar pozbawienia pracowników FCA Poland od początku przyszłego (2022) roku przydziału środków higieny osobistej – mydła i pasty BHP – spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem naszej międzyzakładowej NSZZ Solidarność FCA Poland, jak również pozostałych organizacji związkowych.

W piśmie do dyrekcji podkreśliliśmy, że zaprzestanie wydawania środków higieny osobistej w oczywisty sposób wpłynie na zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników, co stanowi rażące naruszenie przepisów Kodeksu pracy. Służby pracodawcy obiektywnie nie będą bowiem w stanie zapewnić stałego dostępu środków higieny osobistej w dozownikach zlokalizowanych w łazienkach i toaletach oraz jednocześnie zapewnić niezbędną (odpowiednią częstą) dezynfekcję tych dozowników. Szczególnie ważną w sytuacji zwiększonego zagrożenia zdrowia w czasie epidemii.

Równocześnie zwróciliśmy uwagę, że dotychczasowe rozwiązanie – czyli przydzielanie pracownikom raz na kwartał środków higieny osobistej (czystości), które są następnie przez nich wykorzystywane – doskonale sprawdzało się i sprawdza, skutecznie zapewniając załodze możliwość stałego korzystania ze środków higieny osobistej, a tym samym ważną profilaktyczna ochronę zdrowia. Zatem rozwiązanie to zostało pozytywnie zweryfikowane przez lata i nie ma obiektywnych powodów jego zmiany.

Dlatego też NSZZ Solidarność kategorycznie zaprotestować przeciwko zamiarowi zaprzestania wydawania pracownikom FCA Poland środków higieny osobistej, niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, gdy pracownik po skończonej dniówce będzie miał się umyć bez mydła. Czyli praktycznie nie umyć się, tylko opłukać…

(zz)