Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Nie tylko stawka godzinowa

2016-08-08

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 5 sierpnia 2016 ustawa o minimalnej stawce godzinowej nie tylko wprowadza zasadę jej corocznej waloryzacji – w przyszłym roku wzrośnie ona z 12 do ok. 13 zł – dała Państwowej Inspekcji Pracy prawo do kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia bez uprzedzenia oraz o każdej porze dnia i nocy.

W godzinach pracy kontrolowanego podmiotu bez uprzedzenia PIP będzie mogła prowadzić kontrolę wypłacania minimalnego wynagrodzenia za zlecenia lub świadczenie usług. PIP ma kontrolować, czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową, będzie też mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości.

Stawka godzinowa ma bowiem obejmować nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Ustawa określa, kiedy takie rozwiązanie będzie stosowane: m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia. Minimalna stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia – według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta ustawą – będącą elementem realizacji umowy programowej podpisanej przez Andrzeja Dudę, wówczas kandydata na prezydenta z NSZZ Solidarność 5 maja 2015, która przewidywała m.in. walkę ze stosowaniem śmieciowych umów o pracę (więcej czytaj tutaj) – minimalna stawka godzinowa wynosi 12 zł, ale ta kwota waloryzowana będzie co roku – w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. Ponieważ w 2017 będzie obowiązywała nowa kwota płacy minimalnej (2.000 zł brutto), również godzinowa stawka minimalna zostanie automatycznie zwaloryzowana i będzie wynosić ok. 13 zł (dokładnie 12,97 zł). W kolejnych latach kwota będzie podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego w ramach negocjacji dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etat i stawki godzinowej.

W ustawie przewidziano także sankcje za naruszenie nowych przepisów. Za wypłacanie wygrodzenia w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej będzie grozić kara grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.

Minimalna stawka godzinowa wejdzie w życie 1 stycznia 2017, ale część przepisów ustawy już wcześniej – w dniu jej ogłoszenia i 1 września 2016.

(inf)