Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Odszedł Andrzej Kralczyński

2016-08-22

Odszedł Andrzej Kralczyński

Z największym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w niedzielę 21 sierpnia 2016 w wieku 73 lat, po długotrwłej chorobie, zmarł Andrzej Kralczyński, w latach 1980-81 wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Fabryce Samochodów Małolitrażowych (FSM) – Zakład nr 1 w Bielsku-Białej, jeden z najważniejszych działaczy podziemnej Solidarności na Podbeskidziu oraz senator niepodległej Rzeczpospolitej.

Urodzony w lipcu 1943 Andrzej Kralczyński, wnuk powstańca styczniowego i syn powstańca warszawskiego, po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Adaministracji Uniwersytetu Śląskiego rozpoczął pracę w bielskim FSM w 1971 na stanowisku specjalisty ds. importu. Od 1980 był aktywnym związkowcem Solidarności – wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej, członkiem prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie, delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność w gdańskiej hali „Olivia”, członkiem Komisji Krajowej.

Po wprowadzeniu przez komunistyczne władze PRL stanu wojennego 13 grudnia 1981 Andrzej Kralczyński rozpoczął działalność konspiracyjną, zostając członkiem tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w bielskim FSM, a następnie Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ Solidarność, która w marcu 1982 rozpoczęła wydawania podziemnej „Solidarności Podbeskidzia”. Po zatrzymaniu przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa od 12 maja 1982 do 30 listopada 1982 Andrzej Kralczyński był internowany w Nowym Łupkowie i Załężu. Po odzyskaniu wolności ponownie włączył się do działalności w podziemnych strukturach RKW „Trzeci Szereg” Solidarności Podbeskidzie, m.in. razem z Janem Frączkiem organizując akcję konspiracyjnego sprowadzenia z Francji nadajnika radiowego dla nadającego w paśmie 71-72 MHz podbeskidzkiego „Radio Solidarność”. Aresztowany w kwietniu 1983 Andrzej Kralczyński był bez procesu więziony aż do amnestii ogłoszonej 22 lipca 1984. Kolejny raz aresztowano go 2 września 1985. W trakcie śledztwa za wydanie oświadczenia do struktur podziemnych o konieczności kontynuowania oporu, opublikowanego w prasie podziemnej Podbeskidzia, został represyjnie przeniesiony do więzienia mokotowskiego, a następnie do więzień w Katowicach i Mikołowie. W pokazowym procesie odbytym w marcu – kwietniu 1986 skazany został przez komunistyczne władze na 1 rok i 8 miesięcy wiezienia. Po uwolnieniu na mocy amnestii w lipcu 1986, pozbawiony możliwości pracy (z FSM był karnie zwolniony już w 1985) Andrzej Kralczyński objął funkcję jawnego rzecznika RKW Solidarności Podbeskidzie. Natomiast w lutym 1988 wszedł w skład prezydium powołanej wówczas Regionalnej Komisji Organizacyjnej Solidarność w Bielsku-Białej. Równocześnie był jednym z głównych inicjatorów wznowienia jawnej działalności związku w bielskim FSM.

W czerwcu 1989 roku Andrzej Kralczyński został wybrany senatorem RP z list Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego Solidarności w Bielsku-Białej, otrzymując blisko 69 proc. oddanych głosów. W 1991 ponownie uzyskał mandat senatora, tym razem startując z listy NSZZ Solidarność. Po zakończeniu tej kadencji parlamentarnej wycofał się z działalności politycznej, po czym do czasu przejścia na emeryturę pracował w naszym zakładzie w spółce Galwano-Technika.

Ostatnie pożegnanie śp. Andrzeja Kralczyńskiego odbędzie się w czwartek 25 sierpnia 2016 o godz. 14 w bielskiej katedrze pod wezwaniem św. Mikołaja. Nabożeństwo pogrzebowe poprowadzi ks. bp Tadeusz Rakoczy, biskup senior diecezji bielsko-żywieckiej. Uroczystą mszę świętą, podczas której pożegnamy śp. Andrzeja Kralczyńsiego, poprzedzi różaniec o godz. 13.30.

Rodzinie, przyjaciołom i znajomym śp. Andrzeja Kralczyńskiego
wyrazy najgłębszego współczucia oraz solidarności w bólu
składają
koleżanki i koledzy z MOZ NSZZ Solidarność FCA Poland