Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Podpisane porozumienia

2019-05-10

Po przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami w środę 8 maja 2019 międzyzakładowa NSZZ Solidarność FCA Poland podpisała porozumienia wprowadzające podwyżki zbiorowe w FCA Poland oraz FCA Powertrain. W obu spółkach od 1 kwietnia 2019 wynagrodzenia miesięczne (wraz z premią) wzrosły o ponad 450 zł.

Ze względu na różnice w stawkach premii miesięcznej w FCA Poland podwyżka stawek zasadniczych wynosi 2,29 zł na godzinę (382,87 zł miesięcznie), co razem z 18-proc. premią daje wzrost płac o 451,79 zł. Natomiast w FCA Powertrain, gdzie premia jest niższa (13 proc.) stawki płacy zasadniczej wzrosły o 2,39 zł na godzinę (399,82 zł miesięcznie), zatem razem z premią jest to 451,80 zł miesięcznie.

Pozostałe postanowienia porozumień w obu spółkach identyczne – po przekroczeniu limitu 152 nadgodzin w ramach „sobót zbiorowych” (czyli po przepracowaniu 19 takich dniówek) wprowadzony został, wypłacany co kwartał, dodatek w wysokości 75 zł za każdą przepracowaną sobotę. Czyli o 25 zł więcej niż dotychczas wypłacany sobotni bonus.

Wyrównanie, braku podwyżki stawek od początku roku za pracę w „soboty zbiorowe” w okresie styczeń – marzec 2019 wypłacone zostało dodatkowo po 40 zł za każdą dniówkę. Również charakter wyrównania ma wypłacona razem z wynagrodzeniem za kwiecień nagroda w maksymalnej wysokości 1.350 zł (czyli trzy razy po 450 zł) przyznawana proporcjonalnie do czasu przepracowanego w okresie styczeń – marzec 2019.

Jednocześnie NSZZ Solidarność cały czas podtrzymuje propozycje niezwłocznego podniesienie wynagrodzeń za nominalny czas pracy (czyli bez nadgodzin) do oczekiwanego przez załogę poziomu minimum 3.500 zł netto („na rękę”) w przypadku pracowników produkcyjnych,  zwiększenie dodatku produkcyjnego do poziomu 200 zł miesięcznie oraz podwyższenie kwoty dodatku zmianowego.

Ludzie mają godnie zarabiać za pracę przez pięć dni i 40 godzin na tydzień, a nie być zmuszani do stałych nadgodzin, rujnujących życie i zdrowie rodzinne – podkreśla Wanda Stróżyk, przewodnicząca NSZZ Solidarność FCA Poland.

W ślad za podpisaniem porozumień płacowych powinny jak najszybciej – co również podkreśliła międzyzakładowa Solidarność – zostać wprowadzone i zarejestrowane protokoły dodatkowe do układów zbiorowych (ZUZP), zwiększające stawki w tabelach MPG. Do tego czasu podwyżka wypłacana będzie jako   „dodatek 2019”  zwiększający godzinową płacę zasadniczą pracownika (o 2,29 zł w FCA Poland oraz o 2,39 zł w FCA Powertrain), od której są naliczane dodatki za godziny nadliczbowe oraz wszelkie składniki wynagrodzenia zależne od stawki zasadniczej. Co ważne „dodatek 2019” ma też charakter stały i obowiązuje bezterminowo. Data w nazwie dodatku nie określa czasu jego obowiązywania, tylko rok jego wprowadzenia.

(rd)