Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Podwojone podwyżki

2023-04-18

Od 1 maja wejdą w życie koleje podwyżki stawek płacy zasadniczej w tyskim FCA Poland oraz bielskim FCA Powertrain, praktycznie podwajając podwyżki obowiązujące od początku tego roku. Tym samym razem z premią oznacza miesięczny wzrost wynagrodzeń w 2023 nawet o ponad 800 zł.

Zgodnie z zawartym w piątek 14 kwietni porozumieniem w tyskim FCA Poland od 1 maja 2023 płace zasadnicze wzrosną o dodatkowe 343,22 zł, co razem z podwyżką obowiązującą od 1 stycznia 2023 (349,20 zł) oznacza łączny wzrost płac zasadniczych o 692,42 zł miesięcznie, co razem z 18-proc. premią oznacza wzrost wynagrodzeń o 817,06 zł.

Ponadto zmienione zostały w FCA Poland zasad wypłacania dodatków zatrudnionym w służbie utrzymaniu ruchu. Od 1 maja 2023 pracownicy utrzymania ruchu wykonujący prace w systemie ruchu ciągłego otrzymywać będą dodatek w wysokości 400 zł, natomiast pracownicy wykonujący zgodnie z harmonogramem pracę w niedzielę dodatek 200 zł za każdy miesiąc przepracowany w tym systemie.

Natomiast zgodnie z porozumieniem zawartym we wtorek 18 kwietnia w bielskim FCA Powertrain Poland od 1 maja 2023 płace zasadnicze wzrosną o dodatkowe 344,08 zł, dokładnie taką samą kwotę, jak w styczniu. Zatem łączny wzrost płac zasadniczych wynosi w tej spółce 688,16 zł miesięcznie, co razem z 13-proc. premią daje wzrost wynagrodzeń miesięcznych o 777,62 zł.

Dodatkowo w zarówno w FCA Poland, jak i FCA Powertrain zawarte został porozumienia dotyczące zasad wykonywania pracy zdalnej.

(zz)