Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Podwyżka i nagroda w FCA Services

2016-06-03

Stawki minimalnej płacy gwarantowanej (MPG) wszystkich pracowników FCA Services Polska wzrastają o 110,17, co razem z 18 proc. premią regulaminową oznacza wzrost miesięcznych wynagrodzeń o 130 zł. Zgodnie z porozumieniem podpisanym wczoraj (2 czerwca 2016) przez dyrekcję i związki zawodowe ta zbiorowa podwyżka płac obowiązuje od maja 2016, czyli zostanie uwzględniona już przy najbliższej wypłacie. Jednocześnie wraz z nią pracownicy FCA Services Polska otrzymają dodatkowo jednorazową nagrodę w kwocie 770 zł.

Nagroda przysługuje wszystkim osobom zatrudnionym w spółce w dniu 2 czerwca 2016, zaś jedynym wyjątkiem są pracownicy co do których przed dniem wypłaty nagrody – czyli 10 czerwca 2016 – rozpoczęta zostanie procedura zwolnienia dyscyplinarnego. Będzie ona naliczana proporcjonalnie do liczby miesięcy przepracowanych od stycznia do maja bieżącego roku i wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że za każdy przepracowany w tym roku miesiąc pracownicy zatrudnieni na cały etat otrzymają po 154 zł.

Również w czerwcu zatrudnieni FCA Services Polska będą mieli wypłaconą premię efektywnościową za rok 2015. Na niższych kategoriach płacowych (do E3 włącznie) jest ona wyższa niż w FCA Poland, natomiast na wyższych mniejsza, gdyż rozpiętość stawek MPG w FCA Services Polska jest znacznie mniejsza. Przykładowo na poziomie C2 będzie to 807,39 zł (czyli o prawie 69 zł więcej niż w tyskim Fiacie), zaś na D1 – 896,34 zł.

Cała tabela premii efektywnościowej za 2015, która zostanie wypłacona w FCA Services Polska dostępna jest tutaj

(zz)