Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Podwyżka na dwa razy w Fenice

2018-04-12

Dwie podwyżki stawek zasadniczych o łącznie 280 zł – co razem z premią oznacza wzrost wynagrodzeń o 322 zł miesięcznie – przewiduje w tym roku pakiet ekonomiczny w Fenice Poland, który został wynegocjowany i podpisany przez NSZZ Solidarność we wtorek 10 kwietnia 2018. Ponadto od 1 czerwca 2018 wzrośnie w tej spółce dodatek nocny, który będzie o połowę wyższy od kodeksowego minimum.

Pierwsza transza podwyżki płac w Fenice Poland obowiązuje od 1 stycznia 2018 i obejmuje wzrost wszystkich stawek minimalnej płacy gwarantowanej (zasadniczych) o 180 zł miesięcznie, co razem z premią daje wynagrodzenia wyższe o 207 zł. Druga transza podwyżki wejście w życie 1 października 2018, będzie to wówczas zwiększenie wszystkich stawek minimalnej płacy gwarantowanej o 100 zł, co po uwzględnieniu 15-proc. premii miesięcznej oznacza wzrost wynagrodzeń o dalsze 115 zł.

Wcześniej – od 1 czerwca 2018zwiększony natomiast zostanie dodatek za pracę w nocy do wysokości 30 proc. stawki godzinowej wynikającej z ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tym samym dodatek ten w Fenice Poland będzie o połowę wyższy od kodeksowego minimum, przewidującego dodatek nocny w wysokości 20 proc. stawki minimalnej (art. 1518 § 1 KP).

Z tytułu podwyżki dodatku nocnego pracujący po 56 godzin w porze nocnej pracownicy zatrudnieni w ruchu ciągłym – a jest ich w Fenice Poland ćwierć tysiąca – otrzymają wypłaty wyższe dodatkowo od 63,84 zł (w październiku) do 77,28 zł (w grudniu). Kwota dodatku za pracę w nocy jest bowiem zależna od liczby dni roboczych w danym miesiącu – czym jest ich mniej, tym dodatek jest wyższy.

Dlatego też w drugiej połowie 2018 – po podwyżce – wahać się ona będzie w Fenice Poland od 3,42 zł za godzinę w październiku (robocze 23 dni, czyli 184 godziny) do 4,14 zł za godzinę w grudniu (ze względu na święta i układ weekendów roboczych 19 dni, czyli 152 godziny).

(zz)