Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Podwyżki w Tychach i Bielsku

2021-02-23

Wzrost wynagrodzeń o 450 zł miesięcznie plus wypłatę jednorazowej nagrody w wysokości 1.800 zł przewidują porozumienia płacowe podpisane we wtorek 23 lutego 2021 w tyskim FCA Poland oraz bielskim FCA Powertrain.

Zgodnie z porozumieniem w FCA Poland od 1 lutego 2021 płace zasadnicze każdego pracownika wzrastają o 2,27 zł na godzinę (w przypadku osób wynagradzanych stawką miesięczną podwyżka wynosi odpowiednio 381,36 zł miesięcznie), co razem z 18-proc. premią regulaminową oznacza łącznie zwiększenie wynagrodzenia o 450 zł miesięcznie.

Ze względu na niższą (13 proc.) premię regulaminową w FCA Powertrain wzrost stawek zasadniczych jest nieco wyższy i wynosi 2,37 zł na godzinę dla każdego pracownika (oraz odpowiednio 398,23 zł miesięcznie dla osób mających w umowach o pracę określoną stawkę miesięczną). W sumie oznacza to podwyżkę miesięcznych wynagrodzeń o 450 zł.

Ponadto w obu zakładach FCA pracownikom wraz z wynagrodzeniem za luty 2021 zostanie wypłacony jednorazowy bonus (nagroda) w wysokości 1.800 zł, będący w praktyce wyrównaniem podwyżki za cztery miesiące, czyli od października 2020. Wysokość nagrody uzależniona jest bowiem – cytując porozumieniem – „proporcjonalnie od okresu przepracowanego w okresie październik 2020 do styczeń 2021”.  W czasie rozmów płacowych to NSZZ Solidarność wnosiła o wypłatę podwyżki z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. My proponowaliśmy od września 2020. Jest od października.

Do końca przy negocjacyjnym stole walczyliśmy również o wyższą podwyżkę, szczególnie mając na uwadze, że w ubiegłym roku w obu spółkach płace zasadnicze nie wzrosły. Zabrakło niestety w tej walce sojuszników.

Ważne jest jednak, że podwyżki wprowadzane są w równej wysokości dla każdego pracownika, na co za każdym razem zwraca uwagę NSZZ Solidarność. My bowiem nigdy nie pozwalamy dzielić ludzi, a jednocześnie zawsze bronimy ich praw i interesów pracowniczych.

(rd)