Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Powertrain bez zwolnień

2012-06-07

Brak zwolnień – poza dobrowolnymi i dyscyplinarnymi – w bieżącym roku w zamian za wprowadzenie ośmiu dni niepłatnego postoju oraz rezygnację z organizacji w tym roku Dnia Rodzinnego przewiduje podpisane 5 czerwca 2012 porozumienie w Powertrain (FPT).

Dni nieprodukcyjne, które dla pracowników mają być „usprawiedliwionymi niepłatnymi nieobecnościami w pracy”, rozłożono na cztery miesiące, planując po dwa w czerwcu (piątki 8 i 15), lipcu (19-20 – czwartek i piątek), sierpniu (23-24 – czwartek i piątek) oraz wrześniu (piątki 21 i 28). Jako, że polskie prawo pracy przewiduje pojęcie usprawiedliwionych, ale niepłatnych nieobecności w pracy – tak jest m.in. w przypadku pracowników będących ławnikami sądowym lub radnymi samorządów miejskich i powiatowych – zatem należy rozumieć, że tak samo będą traktowane postojowe „usprawiedliwione nieobecności w pracy”. Podpisane porozumienie gwarantuje, że będą to dni zaliczane do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej i dodatku stażowego.

Ważne, że w dniach niepłatnych postojów będzie można wykorzystywać pozostające w dyspozycji pracowników urlopy wypoczynkowe, które zgodnie z kodeksową zasadą są płatne. Również osoby korzystające z ustawowych usprawiedliwionych nieobecności w pracy – przykładowo opieki nad dzieckiem, urlopu okolicznościowego lub też dnia wolnego celem oddania krwi – nie będą musiały sięgać po „usprawiedliwione niepłatne nieobecności”. Jednocześnie zachowają oni za dni postoju prawo do wynagrodzenia, gdyż ich absencja w danym terminie w zakładzie wynika z przepisów prawa. Taką interpretację, niezbyt precyzyjnych, zapisów porozumienia potwierdziła dyrekcja.

Obok niepłatnych postojów oszczędności, konieczne do utrzymania obecnego poziomu zatrudnienia ma przynieść także rezygnacja z organizacji w tym roku Dnia Rodzinnego oraz ewentualne „inne środki zaradcze”, ustalone przez strony porozumienia. Początkowo dyrekcja zamierzała umieścić w porozumieniu zapis o „braku gwarancji” wypłaty premii bożonarodzeniowej. Stanowczo nie zgodziła się na takie rozwiązanie Solidarność, choć nie brakowało organizacji podobno związkowych gotowych się pod tym podpisać. Jednocześnie nasz związek wskazuje, że oszczędności nie muszą ograniczać się do sięgania do kieszeni pracowników, lecz powinny przede wszystkim dotyczyć ograniczenia zbędnych wydatków, np. wstrzymania wydawania „Fiata wokół nas”.

Niestety szanse na zmodyfikowanie, a przede wszystkim doprecyzowanie zapisów porozumienia, tak aby lepiej chroniły one interesy pracownicze zostały pogrzebane przez organizacje związkowe, które od początku gotowe były podpisać wszystko, co zaproponowała dyrekcja. Skutecznie rozbijając związkową jedność i solidarność. W takiej sytuacji ważne było, aby dokument przy najmniej gwarantował podstawową stabilność zatrudnienia, czyli brak zwolnień. Zapewnia ją do końca 2012.

Realizacja porozumienia ma być – zgodnie z jego treścią – przedmiotem comiesięcznych spotkań dyrekcji z organizacjami związkowymi. Jeśli chcesz, aby podczas nich był brany pod uwagę Twój głos przyłącz się do Solidarności i pomóż skutecznie zadbać o swoje sprawy. My zawsze bronimy interesów załogi – dla innych celem jest szybkie podpisanie „papieru”, nawet kosztem tych interesów.

(zz)