Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Praca, godność, wartości

2019-09-16

Praca, godność, wartości

Ludzie Solidarności upominali się nie tylko o miejsca pracy i zarobki, ale także o godność pracowników, wolne niedziele i wartości chrześcijańskie – przypominał ks. abp Adam Szal, metropolita przemyski w homilii wygłoszonej podczas XXXVII Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę, odbywającej się tradycyjnie w trzecią niedzielę września. Uroczysta suma pod jasnogórskim szczytem zgromadziło się ponad 20 tys. pielgrzymów, wśród których – jak zawsze – nie zabrakło związkowców z międzyzakładowej Solidarności FCA Poland oraz naszego pocztu sztandarowego.

Metropolita przemyski apelował w kazaniu o właściwą hierarchię wartości. Przypominał, że praca nie jest celem sama w sobie, ani tylko obowiązkiem, ale jest drogą do współtworzenia świata

Ludzie Pracy pamiętali i pamiętają nie tylko o tym, aby były godziwe zarobki, aby praca była poszanowana, ale także pamiętają o właściwej hierarchii wartości, stąd też jak dobrze wiemy upominali się o Mszę św. przez radio, czy też w ostatnich latach walczyli o to, aby niedziela była dla rodziny, dla Ojczyzny, dla dobra pracowników – mówił ks. abp Adam Szal. – Prawda, wolność i sprawiedliwość, to pierwszoplanowe i sztandarowe wartości, które ks. Jerzy Popiełuszko podejmował w swoim działaniu. Solidarność jako zawiązek zawodowy ks. Jerzego Popiełuszko, to wielka szansa dla naszej Ojczyzny (…) Solidarność to jedność serc – mówił ks. Jerzy Popiełuszko – jedność umysłów, i rąk, zakorzenione w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze. Oby ta przemiana była naszym udziałem

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko – kapelan, męczennik, a od trzech lat patron NSZZ Solidarność (więcej czytaj tutaj) zapoczątkował pracownicze pielgrzymki na Jasną Górę organizując ją we wrześniu 1983 dla robotników Huty Warszawa. Rok później do Częstochowy pielgrzymowali już pracownicy z różnych części Polski, modląc się o dobrą i godną pracę oraz o właściwe traktowanie pracowników.

Metropolita wrocławski ks. abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz Ludzi Pracy podkreślał, że dziś w obszarze troski o sprawy pracownicze najbardziej potrzeba jest nam cierpliwość i roztropność.

My dzisiaj nie tyle zmagamy się z problemem bezrobocia, bo praca jest, ale chodziłoby by ta praca była dobrze wynagradzana, by była bezpieczna, by ta praca nas rozwijała, nie dehumanizowała – mówił ks. abp Józef Kupny.

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność przypomniał, że w ubiegłym roku w Częstochowie odbył się Krajowy Zjazd Delegatów naszego Związku

Tutaj w Częstochowie przyjęliśmy uchwałę programową, która jest najważniejszym dokumentem dla realizacji dla nas wszystkich. Dlatego chciałbym z tego miejsca, jak co roku, przypomnieć co w ostatnim roku, a w zasadzie ostatnich czterech latach, w trudnych negocjacjach z rządem udało się osiągnąć dla dobra ludzi pracy. Bo przecież w dialogu, niejednokrotnie trudnym dialogu, można osiągnąć pozytywne rozwiązania dla pracowników ale i także pracodawców – mówił Piotr Duda. – Przypomnę, to klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych, które pozwalają na to, aby nie tylko najniższa cena ale przynajmniej minimalne wynagrodzenie, umowy o pracę były brane pod uwagę w zamówieniach. To tzw. syndrom pierwszej dniówki, to powrót do wieku emerytalnego sprzed reformy, to wolne niedziele (…) Dzisiaj wielu z was może być na tej pielgrzymce, dlatego że ma dzień wolny dla swojej rodziny i Boga.

Przewodniczący NSZZ Solidarność odniósł się również do wzrostu płacy minimalnej.

To jest wynagrodzenie za całomiesięczną ciężką pracę pracownika. Jeszcze raz podkreślę, wynagrodzenie za pracę, a nie jałmużna i nie rozdawnictwo. Bo praca nie może być nigdy i nigdzie traktowana jak towar, bo człowiek dla człowieka nie może być towarem – musi być podmiotem. To słowa naszego duchowego ojca św. Jana Pawła II. To nasz testament, który musimy realizować – podkreślał Piotr Duda – Wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia dodatku w godzinach nocnych i za wysługę lat. To bardzo ważne dla wszystkich, którzy zarabiają na poziomie minimum socjalnego, bo płaca minimalna w naszym kraju w taki sposób niestety wygląda. Ale to co ostatnio się stało, ta decyzja rządu (…) że w przyszłym roku płaca minimalna będzie wynosić 2.600 zł jest wielkim skokiem do przodu

Po raz pierwszy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę uczestniczył premier Rzeczpospolitej Polskiej. Mateusz Morawiecki, przed rozpoczęciem nabożeństwa – podobnie jak wcześniej przewodniczący Piotr Duda – cytował słowa błogosławionego ks. Jerzego, przypominając, że „człowiek nawet ciężko pracujący, bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem drepczący po ziemi”.

Polacy zawsze szukali solidarności, poszukiwali ideałów, one oświetlały nam drogę naszych wysiłków, wysiłków najpierw ku wielkiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, potem wysiłków zmierzających do odzyskania Niepodległości, a dziś znowu w nowym świecie, w nowych okolicznościach, wysiłków, które mają obudzić naród do wielkości – podkreślał szef rządu. – Wysiłki muszą zostać uwieńczone powodzeniem, ale stanie się tak tylko wtedy, gdy ludzie pracy, ludzie solidarności będą ręka w rękę ze wszystkimi ludźmi dobrej woli (…) Wiara, wolność, solidarność – są ze sobą nierozłącznie w polskich dziejach i w polskiej duszy splecione,

Jednocześnie premier Morawiecki życzył nam wszystkim

byśmy szanowali tę arcypolską wartość jaką jest praca i solidarność, byśmy nie byli mali, byśmy nie byli jak ten ptak drepczący po ziemi z jednym skrzydłem, byśmy byli jak wielki, biały orzeł, który na dwóch skrzydłach wznosi się ku lepszej przyszłości, ku wielkiej Rzeczypospolitej.

XXXVII Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę była także okazją do modlitwy o kanonizację ks. Jerzego Popiełuszko. Zanoszono ją przy relikwiach, cząstce serca, błogosławionego męczennika.

(opr. inf)