Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Premia efektywnościowa

2020-06-09

Wypłacana w tym miesiącu (czerwcu 2020) premia efektywnościowa w FCA Poland wynosić będzie średnio 962,18 zł, wahając się – w zależności od stawki zaszeregowania – od 791,27 zł dla grupy A2 do 1.985,22 zł na poziomie D I-5. Nieco niższe premie efektywnościowe otrzymają pracownicy Sistema Poland i Denso Thermal Systems Polska, natomiast wyższe – zatrudnieni w FCA Services, Marelli Bielsko-Biała oraz Fenice Poland.

Premia efektywnościowa w FCA Poland na stanowiskach robotniczych (przy zatrudnieniu na cały etat) ustalona została w wysokości od 791,27 zł do 1.136,55 zł, natomiast w przypadku pracowników umysłowych i kierowników waha się od 860,66 zł do 1.985,22 zł.

Pełna tabela premii efektywnościowej wypłacanej w czerwcu 2020 w FCA Poland jest dostępna tutaj.

Bezpośrednio z premią wypłacaną w tyskim FCA Poland powiązana jest wysokość premii efektywnościowej w Sistema Poland. Pracownicy tej spółki otrzymują bowiem 85 proc. premii fiatowskiej, na każdym poziomie zaszeregowania. W tym roku jest to zatem od 672,58 zł do 1.687,44 zł.

Pełna tabela premii efektywnościowej wypłacanej w czerwcu 2020 w bielskiej Sistema Poland jest dostępna tutaj.

Średnia wysokość premii efektywnościowej w Denso Thermal Systems Polska to 812,30 zł, o jedną siódmą mniej niż w FCA Poland. Jednak ze względu na to, że tzw. wskaźnik zaszeregowania jest w tej spółce również niższy (czyli po prostu więcej osób jest zatrudniona na niższych stawkach), to różnice premii są nieco mniejsze. Jej wysokość waha się w tyskim Denso od 696,06 zł dla grupy A2 do 1.942,00 zł na poziomie D I-5.

Pełna tabela premii efektywnościowej wypłacanej w czerwcu 2020 w Denso Thermal Systems Polska jest dostępna tutaj.

Wyższa niż w FCA Poland średnia wysokość premii (1.202,00 zł) oraz wskaźnika zaszeregowania (1,34) jest natomiast w Marelli Bielsko-Biała. W efekcie premia efektywnościowa waha się w tej spółce od 896,95 zł do 3.587,80 zł.

Pełna tabela premii efektywnościowej wypłacanej w czerwcu 2020 w Marelli Bielsko-Biała jest dostępna tutaj.

W FCA Services premia efektywnościowa wypłacana będzie w wysokości od 813,81 zł do 2.179,38 zł. Pełna tabela tej premii wypłacanej w czerwcu 2020 jest dostępna tutaj.

Zdecydowanie najwyższe premie efektywnościowe wypłacone zostaną w Fenice Poland. Wynoszą one bowiem od 1.237,62 zł do 3.910,88 zł w zależności od poziomu i stopnia zaszeregowania.

Pełna tabela premii efektywnościowej wypłacanej w czerwcu 2020 w Fenice Poland jest dostępna tutaj.

Premia efektywnościowa obecnie nie jest już wypłacana w bielskim FCA Powertrain, gdyż kilka lat temu została wliczona do stawki zasadniczej.

(rd)