Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Programy Dobrowolnych Odejść w FCA Powertrain

2023-03-11

Podpisane w sobotę 11 marca 2023, a wynegocjowane przez naszą międzyzakładową NSZZ Solidarność FCA Poland porozumienie mające na celu ograniczenie przymusowych zwolnień grupowych w tej spółce przewiduje dwie – zaś wliczając rozwiązania dla pracowników w wieku przedemerytalnym, nawet trzypropozycje dobrowolnych odejść z bielskiego zakładu. W każdym przypadku gwarantujące pracownikom odprawy znacznie wyższe od ustawowego minimum.

Pierwszy Program Dobrowolnych Odejść (PDO1) skierowany jest do pracowników, którzy gotowi są za porozumieniem stron zamienić miejsce pracy z Bielska-Białej na Tychy (FCA Poland lub silnikowy Stellantis Tychy), ewentualnie Gliwice (lekkie samochody dostawcze, dawny Opel). Osoby zdecydowane na kontynuowanie pracy w zakładach Stellantis w Tychach i Gliwicach przygotowano pakiet odpraw wspierający zmianę miejsce zatrudnienia w wysokości od 12 do 14 miesięcznych wynagrodzeń, uzależniony od stażu pracy (w FCA/FAP/FSM):

 • przy stażu do 8 lat – 12 miesięcznych wynagrodzeń (2 odprawy ustawowej, 3 kodeksowej rekompensaty za skrócony okres wypowiedzenia, 7 odprawy dodatkowej);
 • przy stażu do 9-10 lat – 12 miesięcznych wynagrodzeń (3 odprawy ustawowej, 3 kodeksowej rekompensaty za skrócony okres wypowiedzenia, 6 odprawy dodatkowej);
 • przy stażu od 11 lat wzwyż – 14 miesięcznych wynagrodzeń (3 odprawy ustawowej, 3 kodeksowej rekompensaty za skrócony okres wypowiedzenia, 8 odprawy dodatkowej).

Przy czym odprawy ustawowe i rekompensata – zgodnie z prawem – są naliczane jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, natomiast odprawa dodatkowa w wysokości tzw. płacy teoretycznej obejmującej płacę zasadniczą, premię miesięczna, dodatki funkcyjne, dodatek stażowy i wynagrodzenie za przestój. Zasady te obowiązują zarówno przy PDO1, jak i PDO2.

Co ważne przechodzący do pracy w FCA Poland mają zagwarantowane stałe umowy (na czas nieokreślony) oraz utrzymanie obecnych stawek i ciągłość zatrudnienia (stażu pracy – co m.in. oznacza, że będą nabywali prawo do nagród jubileuszowych, tak jakby nadal pracowali w FCA Powertrain). Jak również zorganizowany dojazd do pracy (autobusy) na zasadach obowiązujących w FCA Poland.

W przypadku osób przechodzących do Stellantis Tychy i Stellantis Gliwice mają one zapewniane umowy stałe i obowiązujące w tych zakładach stawki wynagrodzenia, jednk nie niższe niż w FCA Powertrain oraz systemy płacowe (premie, dodatki itd.). Jednak już nie zorganizowane dojazdy do pracy.

Jednocześnie we wszystkich przypadkach pracownik zobowiązuje się do przepracowania w nowym zakładzie co najmniej dwóch lat. Inaczej straci połowę (gdy przepracuje ponad rok) lub całą (jak krócej) dodatkowej odprawy.

Drugi Program Dobrowolnych Odejść (PDO2) adresowany jest do osób, które zamierzają definitywnie rozstać się ze Stellantis. Odprawy w tym przypadku są także uzależnione od stażu pracy (w FCA/FAP/FSM) oraz roku nabycia praw emerytalnych (czyli praktycznie wieku).

W przypadku pracowników nabywających prawo do emerytury w latach 2023-2026 wynoszą one:

 • dla mogących przejść na emeryturę w 2023 – 13 miesięcznych wynagrodzeń (3 odprawy ustawowej, 3 kodeksowej rekompensaty za skrócony okres wypowiedzenia, 7 odprawy dodatkowej);
 • dla mogących przejść na emeryturę w 2024 – 17 miesięcznych wynagrodzeń (3 odprawy ustawowej, 3 kodeksowej rekompensaty za skrócony okres wypowiedzenia, 11 odprawy dodatkowej);
 • dla mogących przejść na emeryturę w 2025 – 22 miesięcznych wynagrodzeń (3 odprawy ustawowej, 3 kodeksowej rekompensaty za skrócony okres wypowiedzenia, 16 odprawy dodatkowej);
 • dla mogących przejść na emeryturę w 2026 – 24 miesięcznych wynagrodzeń (3 odprawy ustawowej, 3 kodeksowej rekompensaty za skrócony okres wypowiedzenia, 18 odprawy dodatkowej).

Natomiast w przypadku pozostałych pracowników FCA Powertrain odprawy w ramach PDO2 wynoszą;

 • przy stażu do 8 lat – 8 miesięcznych wynagrodzeń (2 odprawy ustawowej, 3 kodeksowej rekompensaty za skrócony okres wypowiedzenia, 3 odprawy dodatkowej);
 • przy stażu 9-10 lat – 9 miesięcznych wynagrodzeń (3 odprawy ustawowej, 3 kodeksowej rekompensaty za skrócony okres wypowiedzenia, 3 odprawy dodatkowej);
 • przy stażu 11-12 lat – 12 miesięcznych wynagrodzeń (3 odprawy ustawowej, 3 kodeksowej rekompensaty za skrócony okres wypowiedzenia, 6 odprawy dodatkowej);
 • przy stażu 13-14 lat – 14 miesięcznych wynagrodzeń (3 odprawy ustawowej, 3 kodeksowej rekompensaty za skrócony okres wypowiedzenia, 8 odprawy dodatkowej);
 • przy stażu 15-16 lat – 16 miesięcznych wynagrodzeń (3 odprawy ustawowej, 3 kodeksowej rekompensaty za skrócony okres wypowiedzenia, 10 odprawy dodatkowej);
 • przy stażu 17-18 lat – 18 miesięcznych wynagrodzeń (3 odprawy ustawowej, 3 kodeksowej rekompensaty za skrócony okres wypowiedzenia, 12 odprawy dodatkowej);
 • przy stażu 19 lat – 20 miesięcznych wynagrodzeń (3 odprawy ustawowej, 3 kodeksowej rekompensaty za skrócony okres wypowiedzenia, 14 odprawy dodatkowej);
 • przy stażu 20-29 lat – 22 miesięcznych wynagrodzeń (3 odprawy ustawowej, 3 kodeksowej rekompensaty za skrócony okres wypowiedzenia, 16 odprawy dodatkowej);
 • przy stażu od 30 lat wzwyż – 24 miesięcznych wynagrodzeń (3 odprawy ustawowej, 3 kodeksowej rekompensaty za skrócony okres wypowiedzenia, 18 odprawy dodatkowej).

Ponadto osoby korzystające z PDO2 mają zagwarantowaną wypłatę nagrody jubileuszowej, jeżeli nabyliby do niej prawo w ciągu 12 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Zostanie im także wypłacona premia urlopowa w wysokości określonej w zakładowym układzie zbiorowym (ZUZP) FCA Powertrain.

Każdy pracownik FCA Powertrain może do dnia 31 marca 2023 zgłosić swój akces do PDO1 oraz PDO2. Przy czym pierwszeństwo będą miały zgłoszenia do PDO1 

Jeżeli jednak na skorzystanie z tych propozycji zdecyduje się mnie niż 300 osób dyrekcja FCA Powertrain przeprowadzać będzie zwolnienia przymusowe na zasadach ustawowych, czyli z trzymiesięczną odprawą (liczoną jak urlop wypoczynkowy) oraz maksymalnie trzymiesięczną rekompensatą za skrócony okres wypowiedzenie.

W porozumieniu ustalono jednak, że:

 • w przypadku współmałżonków zatrudnionych w FCA Powertrain zwolnienie może objąć tylko jednego z nich;
 • nie będą zwalniani pracownicy przechodzący na emeryturę w latach 2027-2028
 • nie będą zwalniani pracownicy ze stwierdzoną przez lekarza orzecznika ZUS niezdolnością do pracy powstałą w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, w obu sytuacjach w czasie pracy w FCA Powertrain.

Ponadto powołana została komisja wspólna do rozpatrywania odwołań pracowników, w skład której wchodzą przedstawiciele naszej międzyzakładowej NSZZ Solidarność FCA Poland.

(zz)