Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Solidarni z górnikami

2015-01-13

Pełną solidarność z uczestnikami górniczego protestu w obronie miejsc pracy w kopalniach należących do Kompanii Węglowej oraz poparcie działań górniczych związków zawodowych zadeklarowała NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland w stanowisku przyjętym w poniedziałek (12 stycznia 2015) przez Komisję Międzyzakładową.

Przypomniano w nim, że jedno miejsce pracy w kopalni generuje od kilku do kilkunastu miejsc pracy w otoczeniu górnictwa. Dlatego też nie powinno ulegać wątpliwości, że górnicy walczą nie tylko o swoje miejsca pracy, ale również uratowanie od zapaści ekonomicznej całego naszego województwa.

Jednocześnie obrona polskiego górnictwa, to obrona polskiego bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym polskiej racji stanu. Dlatego tez – jak stwierdzono w stanowisku Solidarności Fiat Auto Poland – dzisiaj wszyscy powinniśmy pokazać nasza solidarność i być górnikami walczącymi o utrzymanie stabilnych miejsc pracy oraz uzdrowienie polskiej gospodarki.  Razem możemy to zrobić i zwyciężyć!

Pełna treść stanowiska Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland poniżej.

(zz)

STANOWISKO Nr 1
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland
z 12 stycznia 2015 roku
w sprawie sytuacji w górnictwie węgla kamiennego

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland w pełni solidaryzuje się z uczestnikami protestu załóg górniczych broniących swoich miejsc pracy w kopalniach należących do Kompanii Węglowej oraz popiera wszystkie działania górniczych związków zawodowych, reprezentowanych przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Jednocześnie z najwyższym niepokojem i dezaprobatą przyjmujemy decyzję obecnego rządu RP sprowadzające restrukturyzację górnictwa do likwidacji czterech kopalń Kompanii Węglowej oraz tysięcy miejsc pracy w górnictwie oraz przedsiębiorstwach kooperujących z kopalniami. Nie wolno bowiem zapominać, że jedno miejsce pracy w kopalni generuje od kilku do kilkunastu miejsc pracy w otoczeniu. Dlatego też nie powinno ulegać wątpliwości, że górnicy dzisiaj walczą nie tylko o swoje miejsca pracy, ale także o miejsca pracy w całym regionie, szczególnie w branżach które bez górnictwa nie mogą istnieć.

Szczególnie stanowczo protestujemy przeciwko formie podjęcia powyższych decyzji przez obecny rząd RP oraz powiadomienia partnerów społecznych, w tym związków zawodowych za pośrednictwem mediów o skierowaniu w trybie pilnym do Sejmu RP ustawy o restrukturyzacji górnictwa. Taka pospieszna forma stanowienia prawa, bez jakichkolwiek konsultacji ze związkami zawodowymi, stanowi kolejny przykład pogwałcenia podstawowych zasad dialogu społecznego, a także rażąco narusza podstawy funkcjonowania państwa obywatelskiego.

Komisja Międzyzakładowa „Solidarność” Fiat Auto Poland kategorycznie żąda wycofania się obecnego rządu RP z decyzji o likwidacji kopalń oraz podjęcia dialogu w celu znalezienia dróg rzeczywistej naprawy sytuacji w polskim górnictwie. Obrona polskiego górnictwa, to bowiem obrona polskiego bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym polskiej racji stanu. Nie wolno dopuścić, aby nieodpowiedzialni politycy, dla doraźnego partyjnego lub partykularnego interesu pogrążyli jedną z najważniejszych branż polskiej gospodarki.

Dlatego tez dzisiaj wszyscy powinniśmy pokazać nasza solidarność i być górnikami walczącymi o utrzymanie stabilnych miejsc pracy oraz uzdrowienie polskiej gospodarki.  Razem możemy to zrobić i zwyciężyć!