Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Solidarność w Codziennej

2013-08-10

W każdy piątek, od początku sierpnia aż do ogólnopolskiego protestu 11-14 września 2013 (więcej czytaj tutaj) NSZZ Solidarność gości na łamach „Gazety Polskiej Codziennej”, w której ukazuje się specjalna związkowa strona. Informujemy na niej o naszych postulatach, działaniach oraz reagujemy na inspirowane przez władzę antyzwiązkowe ataki, których w dyspozycyjnych mediach w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej.

Musimy się zatem bronić przed zafałszowywaniem obrazu przez media tzw. głównego nurtu. Dlatego na początek (2 sierpnia) na stronie Solidarność pojawiła się odpowiedzieć na pytanie – w postaci solidnego materiał porównawczy, aby każdy sam wyrobił sobie pogląd na ten temat – czy polskie związki zawodowe na tle innych europejskich krajów rzeczywiście są tak rozpasane, jak twierdzą to posłowie PO, którzy na potrzeby kartelu władzy chcą ograniczyć związkowe i pracownicze prawa. Każdy sam może wyrobić sobie pogląd, dysponując konkretnymi danymi, a nie propagandową kliszą.

Natomiast w kolejnej (9 sierpnia) piątkowej  „Gazecie Polskiej Codziennej” Krajowy Sztab Protestacyjny NSZZ Solidarność przypomina, jak PO zataiła w swojej kampanii wyborczej w 2011 zamiar wydłużenia wieku emerytalnego, a następnie zablokowała możliwość przeprowadzenia referendum w tej sprawie, ignorując 2,5 mln podpisów pod wnioskiem o referendum zebrane przez nasz związek.

Na łamach piątkowej „Codziennie” jest także lista innych antyobywatelskich i antypracowniczych posunięć rządu Donalda Tuska, m.in. zablokowanie prac nad obywatelskim projektem ustawy o płacy minimalnej.

Zachęcamy do lektury „Gazety Polskiej Codziennie” (więcej patrz tutaj), szczególnie polecając piątkowe wydania ze związkową stroną powstającą pod patronatem NSZZ Solidarność.

(zz)