Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Trzy zasadnicze cele

2020-10-05

Podczas pierwszego spotkania organizacji związkowych z nowym dyrektorem FCA Poland Tomaszem Gębką, które odbyło się we wtorek 29 września 2020, nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność zgłosiła trzy, obecnie najważniejsze dla pracowników, kwestie, czyli po pierwsze: satysfakcjonujące, godne i sprawiedliwe wynagrodzenie za ciężką pracę; po drugie: powstrzymanie nadmiernego obciążenia zadaniami i pracą oraz po trzecie: zapewnienie długoletnim pracownikom, którzy z naszym zakładem związali całe swoje zawodowe życie, przejście na lżejsze stanowisk pracy.

Tym samym osoby z bardzo długim stażem pracy, związane z FSM/FAP/FCA Poland od dziesięcioleci mogłyby spokojnie dopracować do emerytury, nie rujnując sobie zdrowia.

Wszystkie te sprawy wymagają pilnego rozwiązania. Zaczynamy jednak od kwestii najważniejszej – zgłoszonego przez Solidarność FCA Poland żądania zbiorowej podwyżki płacy zasadniczej o 5 zł do godziny (więcej czytaj tutaj). Cały czas też postulujemy, aby najniższe wynagrodzenie za nominalny czas pracy wynosiło w naszym zakładzie 3.500 zł „na rękę” (czyli netto).

Trzeba jednak pamiętać, że o podwyżkę – a tym samym godne płace – w pierwszej kolejności musimy zadbać sami, wstępując w szeregi NSZZ Solidarność. Tylko tak możemy wszystkie nasze postulaty sprawnie wdrożyć w życie. Bowiem zorganizowani mają lepiej, a naszą siłą jest Solidarność.

(zz)