Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Uwaga na upał!

2019-06-10

Wysokie temperatury powietrza mogą stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Dlatego też Główny Inspektor Sanitarny apeluje o regularnym piciu wody – w upały nawet szklanki co godzina. Jednocześnie Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że zapewnienie zimnych napojów w pracy podczas upałów jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy.

Napoje pracownikom należy zapewnić, gdy podczas pracy na otwartej przestrzeni gdy temperatura otoczenia przekracza 25ºC lub gdy na stanowisku pracy pod dachem (czyli w hali magazynie, biurze) temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28ºC. Co ważne napoje mają być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracujących. Innymi słowy nie mogą być w żaden sposób racjonowane, czy też wydzielane.

Jednocześnie przepisy nie przewidują możliwości wywiązania się przez pracodawcę z obowiązku dostarczenia pracownikom napojów do picia w inny sposób niż w naturze, przykładowo przez wypłacanie pracownikom w zamian ekwiwalentu pieniężnego. Takie rozwiązanie będzie niezgodnie z prawem.

Regularne picie wody (lub innych napojów) jest ważne, gdyż w czasie upałów grozi nam odwodnienia, w sytuacji, gdy organizm traci więcej wody i elektrolitów aniżeli pobiera. Objawy odwodnienia to – poza pragnieniem – ból głowy, rozdrażnienie, brak koncentracji, suche oczy i napięta sucha skóra.

Ponadto osobom pracującym w upale zagraża udar cieplny. Powstaje na skutek przegrzania organizmu, gdy jest utrudnione lub wręcz uniemożliwione oddawanie nadmiaru ciepła. Do sytuacji takiej może dojść w trakcie pracy w gorącym, dusznym pomieszczeniu bez przewiewu lub podczas długotrwałego przebywania na słońcu.

Dlatego też pracodawca, w czasie upałów powinien także poprawić komfort pracy pracowników, obniżając temperaturę na stanowiskach pracy. Może w tym celu stosować rolety, wentylatory, klimatyzatory, itp. Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie dodatkowych płatnych przerw w pracy.

Jednocześnie wszelkie przypadki braku dostępu do wymaganych prawem napojów oraz warunków pracy grożących udarem cieplnym należy – we własnym dobrze pojętym interesie – niezwłocznie zgłaszać społecznym inspektorom pracy lub związkowcom naszej międzyzakładowej Solidarności FCA Poland. Oni na pewno niezwłocznie podejmą interwencję, aby zapewnić pracownikom w pełni bezpieczne, higieniczne i zgodne z prawem warunki pracy.

(rd)