Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wiec protestacyjny

2019-02-15

Zapraszamy wszystkich pracowników na wiec protestacyjny, który odbędzie się w czwartek 21 lutego 2019 w godz. 14.00-14.30 na parkingu przed bramą główną FCA Poland w Tychach. Będzie on naszym wspólnym wezwaniem do niezwłocznego rozpoczęcia  rzeczowych, merytorycznych negocjacji mających na celu wprowadzenie podwyżek zbiorowych w FCA  Poland oraz innych spółkach grupy FCA w Polsce.

Czwartkowy wiec protestacyjny jest jednocześnie reakcją na trwające od lat ignorowanie i łamanie przez dyrekcje FCA Poland oraz jej spółek zależnych podstawowych zasad dialogu społecznego – nie podejmowanie rozmów płacowych, podważanie i blokowanie sporów zbiorowych, nie przekazywanie danych ekonomicznych niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności związkowej, nie wywiązywanie się z postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy. W efekcie w FCA Poland na przestrzeni ostatnich ośmiu lat tylko raz (w 2015 i do tego dalece niewystarczającej w wysokości jedynie 110 zł miesięcznie) miała miejsce zbiorowa podwyżka stawek zasadniczych! Tymczasem w tym samym czasie ustawowo płaca minimalna wzrosła o 864 zł, czyli osiem razy więcej!

Dlatego 21 lutego 2019 przed bramą główną FCA Poland w Tychach domagać się będziemy zarówno rzeczowych, merytorycznych negocjacji mających na celu wprowadzenie zbiorowych podwyżek płac zasadniczych w naszych zakładach, jak również poszanowania dla praw pracowniczych i związkowych oraz rzeczywistego dialogu społecznego.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w wiecu protestacyjnym. Jak najliczniejsza obecność pracowników jest szczególnie ważna, gdyż razem i solidarnie możemy skutecznie upominać się i walczyć o godne wynagrodzenia oraz poprawę warunków pracy.

(zz)