Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wybory SIP w FCA Poland

2017-10-09

Społecznych inspektorów pracy na nową czteroletnią (2017-21) kadencję wybierać będą od 16 do 23 października 2017 pracownicy FCA Poland. Głosując na kandydatów zgłoszonych przez NSZZ Solidarność uzyskasz pewność, że społeczni inspektorzy zawsze będą dbać o bezpieczne, zgodne z zasadami BHP warunki pracy, dobrze przypilnują wszelkich spraw pracowniczych oraz szybko postarają się rozwiązać zgłaszane problemy.

Łącznie do obsadzenia są 24 mandaty społecznych inspektorów pracy, którzy wybierani będą w jedenastu okręgach wyborczych. Aby głos był ważny, należy postawić znak „x” przy nazwiskach maksymalnie tylu kandydatów, ile jest w danym okręgu miejsc mandatowych:

  • Okręg I (Montaż i końcówka – 7 mandatów)

   2. Bubień Mieczysław                    
  4. Jurowicz Damian                      
  8. Mika Mieczysław                      
12. Sieńkowski Marian                   
13. Sieprawski Krzysztof              
16. Szymiński Krzysztof                  

  • Okręg II (Lakiernia stara – 2 mandaty)

1. Błaszak Borys               
3. Oleksiewicz Kamil                       

  • Okręg III (Lakiernia nowa – 2 mandaty)

1. Bulek Rafał                     
4. Sipak Jacek                              

  • Okręg IV (Spawalnia – 4 mandaty)

2. Hałatek Stanisław                        
5. Kulawik Sebastian                      
6. Piękoś Danuta                              

  • Okręg V (Administracja Tychy – 1 mandat)

2. Poros Rafał                                    

  • Okręg VI (Administracja Bielsko-Biała – 1 mandat)

1. Taraszkiewicz Małgorzata         

  • Okręg VII (Centrum Sprzedaży – 1 mandat)

2. Raczyński Zbigniew                    

  • Okręg IX (Montaż Milenium – 1 mandat)

1. Borkowski Łukasz                      

  • Okręg X (Utrzymanie Ruchu – 2 mandaty)

3. Parzymięso Grzegorz                 
4. Szafarczyk Bartosz                      

  • Okręg XI (Budowa Tłoczników – 2 mandaty)

2. Otrębski Andrzej                       

Do społecznych inspektorów pracy – czyli po prostu SIP-owców – należy zgłaszać wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz wątpliwości dotyczące zarówno samego miejsca pracy, jak i pomieszczeń socjalnych. Mają oni ustawowe uprawnienia do kontroli stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu widzenia BHP. Biorą również udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, analizowaniu przyczyn chorób zawodowych oraz opiniują plany poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kontrolują ich realizację. SIP-owcy mogą przy tym formułować pisemne zalecenia, nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień.

Warto przy tym pamiętać, że zalecenia SIP-owskie mogą dotyczyć nie tylko zagrożeń wypadkowych, ale również spraw pozornie drobnych, lecz znacząco wpływających na poziom BHP, jak chociażby odpowiednia jakość oraz ilość odzieży roboczej i ochronnej, czy też narzędzi. Mogą one także dotyczyć przestrzegania przepisów regulujących dopuszczalną temperaturę w hali produkcyjnej, dostępność wody do picia czy też warunków panujących w pomieszczeniach socjalnych. Słońce oślepiające latem na stanowiskach pracy, zimnica w szatniach zimą, mokre podłogi grożące skręceniem nogi, urwane wyłączniki światła czy też zatkane toalety to wszystko autentyczne przykłady, gdy w naszym zakładzie konieczna była interwencja SIP-owców. Pozornie wszystko to uciążliwości, od których świat się nie zawali, ale już zdrowie jakiegoś pracownika mogło ucierpieć. A właśnie ochrona zdrowia i bezpieczeństwa każdego zatrudnionego jest zasadniczym celem Społecznej Inspekcji Pracy.

Dlatego też wybierając na SIP-owców kandydatów NSZZ Solidarność głosujesz na swoje bezpieczeństwo w pracy oraz należytą ochronę własnego zdrowia i życia.

Ponadto wydziałowy SIP-owiec, którego wybierzesz będzie wybierał Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Głosuj zatem tak, aby wydziałowy inspektor był Twoim głosem przy wyborze zakładowego SIP-owca. Dlatego też oceń osobę, która obecnie pełni tę funkcję odpowiadając na pytania:

Czy jesteś zadowolony z otrzymywanej odzieży ochronnej?
Czy akceptujesz zwiększanie (podkręcanie) tempa linii montażowej?
Czy czujesz, że nadmierna praca niszczy Ci zdrowie?
Czy nie jesteś ofiarą dyskryminacji lub mobbingu?
Czy przełożeni szanują Twoją godność osobistą?

Pamiętaj od Ciebie zależy, jak będą działać społeczni inspektorzy pracy. Ty natomiast masz im zgłaszać problemy do rozwiązania. Związkowcy z Solidarność zrobią to na pewno, dlatego we własnym interesie głosuj  na kandydatów zgłoszonych przez NSZZ Solidarność.

(sp)