Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wyższe stawki i bonusy w FCA Services

2023-05-09

Zbiorowa podwyżka minimalnej płacy gwarantowanej wraz z premią w wysokości średnio 817 zł miesięcznie obowiązuje od początku maja 2023 w FCA Services Polska. Ponadto wraz z majowym wynagrodzeniem pracownicy tej spółki otrzymają dwa jednorazowe bonusy w łącznej kwocie do 2.648 zł. Takie są podstawowe postanowienia porozumienia kończącego spór zbiorowy, podczas którego pracowników FCA Services reprezentowała nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność FCA Poland.

Zgodnie z podpisanym w poniedziałek 8 maja 2023 porozumieniem kończącym spór zbiorowy w FCA Services od 1 maja 2023 stawki minimalnej płacy gwarantowanej (MPG) na szóstym poziomie płacowym (kategoria AII6) zostaną podniesione o 644,50 zł miesięcznie (w przypadku stawek godzinowych o 3,85 zł), co razem z 18-procentową premią oznacza podwyżkę o 760,51 zł miesięcznie. Pozostałe stawki MPG zostaną przeliczone zgodnie z relacją stawek z obowiązującej tabeli MPG i w takim też stosunku wzrosną. Tym samym średni wzrost tych stawek wraz z premią wynosić będzie 817 zł miesięcznie.

Dodatkowo razem z wynagrodzeniem za maj 2023 pracownicy FCA Services otrzymają dwie jednorazowe nagrody. Pierwsza naliczana będzie proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w tym roku (oraz wymiaru czasu pracy) i wynosić będzie 1.648 zł, natomiast druga – w wysokości 1.000 zł – naliczana będzie tylko proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Innymi słowy dostaną ją wszystkie osoby zatrudnione w FCA Services 31 maja 2023.

Premii natomiast nie otrzymają osoby z zawieszonym stosunkiem pracy.

(zz)