Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Zmarł Zdzisław Dudek

2022-09-19

Zmarł Zdzisław Dudek

Z najgłębszym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w poniedziałek 19 września 2022, w wieku 71 lat, zmarł Zdzisław Dudek współzałożyciel i wieloletni działacz NSZZ Solidarność w bielskiej FSM.

Zdzisław Dudek był jednym ze współorganizatorów solidarnościowego strajku w Fabryce Samochodów Małolitrażowych Zakład nr 1 w Bielsku-Białej w dniu 29 sierpnia 1980, a później współzałożycielem Solidarności w tym zakładzie. W latach 1980-81 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność FSM Zakład nr 1 i Służb Centralnych.

W latach 1982-1983 był jednym z drukarzy podziemnego „Informatora FSM” i innych biuletynów podziemnej Solidarności Regionu Podbeskidzie oraz kolporterem podziemnych biuletynów i innych wydawnictw na terenie zakładu pracy, wielokrotnie zatrzymywany przez SB.

W latach 1984-1989 był uczestnikiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Od 2016 działał w Stowarzyszeniu „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”.

Za swą działalność w 2018 Zdzisław Dudek otrzymał status Działacza Opozycji Antykomunistycznej, a w sierpniu 2022 – niespełna miesiąc przed śmiercią – został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, nadanym mu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Rodzinie, przyjaciołom i znajomym śp. Zdzisław Dudek
najgłębszego współczucia i solidarności w bólu

składają

koleżanki i koledzy z MOZ NSZZ Solidarność FCA Poland

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…