Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Zmarła Zofia Lulek

2023-02-23

Zmarła Zofia Lulek

Z najgłębszym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że we wtorek 21 lutego 2023, w wieku 66 lat zmarła Zofia Lulek, związkowiec NSZZ Solidarność w bielskiej FSM od początku jej istnienia oraz aktywna działaczka podziemnych struktur Związku w czasie stanu wojennego.

Zofia Lulek od 1980 była członkiem NSZZ Solidarność w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. W latach 1982-89 współpracowała z podziemną Solidarnością (głównie z Tymczasową Komisją Zakładową „S” w FSM), zajmując się m.in. kolportażem prasy podziemnej i udziałem w akcjach ulotkowych. Jej głównym kontaktem z podziemiem byli Jan i Anna Frączkowie (jej sąsiedzi w hotelu robotniczym przy ul. Solnej w Bielsku-Białej). Dla nich przechowywała w swym pokoju podziemne wydawnictwa i pod ich nieobecność zajmowała się przekazywaniem tych wydawnictw kolporterom.

W związku ze swą działalnością podziemną była szykanowana przez SB (wielokrotne rewizje, przesłuchania i zatrzymania na 48 godzin). Od 2016 była członkiem Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć” w Bielsku-Białej.

Zofia Lulek za swą działalność została uhonorowana w 2008 r. tytułem „Zasłużona dla Solidarności Podbeskidzia”, w 2018 otrzymała status Działacza Opozycji Antykomunistycznej, zaś w 2022 odznaczona została Medalem 100-Lecia Odzyskanej Niepodległości.

Ostatnie pożegnanie śp. Zofii Lulek odbędzie się w środę, 24 lutego 2023 w kościele pod wezwaniem św. Narodzenia NMP w Bielsku-Białej Lipniku. Początek uroczystości o godz. 15.

Rodzinie, przyjaciołom i znajomym śp. Zofii Lulek
wyrazy najgłębszego współczucia i solidarności w bólu

składają

koleżanki i koledzy z MOZ NSZZ Solidarność FCA Poland

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie…