Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Związkowa pięść

2013-07-12

Duża, ogólnopolska akcja związkowa w Warszawie rozpocznie się 11 września 2013 – ogłosili szefowie trzech ogólnopolskich central związkowych: Piotr Duda (NSZZ Solidarność), Jan Guz (OPZZ) oraz Tadeusz Chwałka (Forum ZZ), po czwartkowym posiedzeniu Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Jednocześnie zapowiedzieli, że dają rządowi jeszcze dwa miesiące na spełnienie postulatów pracowniczych.

Podczas wspólnej konferencji w siedzibie OPZZ liderzy związkowi omówili sytuację w Polsce po zawieszeniu przez związki zawodowe udziału w posiedzeniach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (więcej czytaj tutaj), będącej skutkiem prowadzenia przez rząd Donalda Tuska pozorowanego dialogu społecznego

Premier zarzuca nam dyktat, a dyktat to codzienność Komisji Trójstronnej – przypomniał Tadeusz Chwałka.

Komisja Trójstronna w założeniach miała być miejscem prezentacji propozycji pracodawców, rządu i związków zawodowych ich negocjacji i poszukiwania wspólnego stanowiska. Niestety od wielu miesięcy było inaczej. Rząd wykorzystywał posiedzenia komisji do arbitralnego prezentowania swoich rozwiązań bez jakiejkolwiek przestrzeni negocjacyjnej. Nawet nieliczne wspólne ustalenia nie były realizowane. Dotyczyło to:

  • przyjęcia ustawy wymuszającej szybszy wzrost płacy minimalnej (związki zawodowe przygotowały odpowiednie projekty),
  • ograniczenia bezprawnego stosowania „śmieciowych” umów o pracę,
  • pełnej realizacji pakietu antykryzysowego, rząd nie podjął spraw korzystnych dla pracowników,
  • pakietu zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony zdrowia oraz kolei,
  • podniesienia progów dochodowych upoważniających do świadczeń rodzinnych i socjalnych,
  • pełnego wykorzystania środków finansowych przewidzianych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Tym samym, jak podkreślili liderzy ogólnopolskich central związkowych we wspólnym oświadczeniu (całość czytaj tutaj): „dialog społeczny, który jest wpisany w polską Konstytucję, nie istnieje, a rząd wdraża kluczowe rozwiązania dotyczące rynku pracy i polityki społecznej bez jakichkolwiek uzgodnień”.

Dlatego związki zawodowe zmuszone są do takich działań, jak planowana na wrzesień akcja.

Największe związki w Polsce są teraz jak pięść, skierowana nie przeciwko społeczeństwu, ale przeciwko tym, którzy wprowadzają antypracownicze rozwiązania – podkreślił Piotr Duda, odnosząc się do niedawnych słów Donalda Tuska z partyjnej konwencji, że „Platforma powinna być jak jedna pięść”.

Walkę będziemy prowadzić do zwycięstwa, do sukcesu, walkę o dialog społeczny, walkę o prawa ekonomiczne – dodał Jan Guz.

Kolejne, robocze spotkanie Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego odbędzie się 18 lipca 2013.

(rd)

 

Zobacz wspólną konferencję trzech ogólnopolskich central związkowych