Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Akcja protestacyjno-strajkowa

2015-02-28

Brak ze strony dyrekcji konkretnych propozycji zbiorowej podwyżki wynagrodzeń (więcej czytaj tutaj) oraz rzeczowych rozmów płacowych, jak również dotyczących pozostałych żądań zgłoszonych w trybie sporu zbiorowego sprawił, że międzyzakładowa Solidarność FAP zmuszona została do rozpoczęcia czynnej akcji protestacyjno-strajkowej, która obok Fiat Auto Poland obejmie również Sistema, Denso oraz bielskie Magneti Marelli.

W sytuacji, bowiem gdy pracodawcy nie widzą żadnej konieczności podwyżek zbiorowych wynagrodzeń oraz nie wykazują ani chęci, ani dobrej woli do prowadzenia w tym zakresie żadnych konkretnych rozmów, ignorując wyrażone w głosowaniu stanowisko większości pracowników (więcej czytaj tutaj) po prostu konieczne jest zaostrzenie akcji protestacyjnej, aby osiągnąć nasz podstawowy cel – zbiorową podwyżkę płac dla wszystkich pracowników.

Nie można już sobie pozwalać na dalsze oczekiwania, zwłaszcza pamiętając, że rozpoczęte zgodnie z prawem spory zbiorowe w poszczególnych spółkach trwają już po osiem miesięcy. Nie można – tak jak to robią pracodawcy – udawać, że nie ma problemu niskich płac w naszych zakładach, ani też lekceważenia podstawowych interesów i prawa pracowników, w tym prawa do rokowań płacowych. Na taki stan rzeczy w żadnym wypadku nie można się zgodzić! Konieczny jest natomiast rzetelny dialog społeczny oraz podwyżki (więcej czytaj tutaj).

Sytuacja jest trudna i wymaga od nas wszystkich odpowiedzialnych działań oraz zrozumienia, a przede wszystkim wrażliwości na potrzeby konkretnego pracownika, który swoja codzienna sumienna pracą w istotny sposób przyczynia się do stałej poprawy kondycji finansowej firmy. Mając to wszystko na uwadze NSZZ Solidarność przygotowała następujący harmonogram akcji protestacyjno-strajkowej:

  • 5 marca (czwartek) – rozpoczynamy akcję protestu wstążeczkowego. Wszyscy pracownicy, oczekujący podwyżki płac powinni od tego dnia do ubrań roboczych przypiąć czerwone wstążeczki, które będą rozdawane przez przedstawicieli międzyzakładowej Solidarności oraz dostępne w związkowych siedzibach.
  • 5 marca (czwartek) – początek protestu włoskiego, czyli stawiamy na jakość, a nie ilość i pracujemy dokładnie zgodnie z normami technologicznymi oraz przepisami (a te np. ograniczają prędkość wózków widłowych do 5 km na godz.). Podczas ostatniego spotkania ze związkami zawodowymi dyrekcja FAP twierdziła, że nasz zakład pod względem jakości nie jest już zdecydowanym liderem w grupie Fiat. Postawmy zatem na jakość i udowodnijmy, że jesteśmy najlepsi!
  • 6 marca (piątek) – pierwsza pikieta protestacyjna zorganizowana przed bramą główną zakładu FAP w Tychach, odbywająca się na przełomie zmian.
  • 9 marca (poniedziałek) – druga pikieta protestacyjna zorganizowana przed bramą główną zakładu FAP w Tychach, odbywająca się na przełomie zmian. Pikiety protestacyjne poprzedziły wiece, które przed tyskim zakładem odbyły się w styczniu (więcej czytaj tutaj, a także tutaj).
  • 13 marca (piątek) – rozpoczęcie akcji strajkowej w bielskim Magneti Marelli.
  • 19 marca (czwartek) – rozpoczęcie akcji strajkowej w Fiat Auto Poland i Sistema Poland.

Wzywamy do udziału w akcji protestacyjno-strajkowej wszystkich, którym nie jest obojętna sytuacji pracowników oraz nie zgadzają się na zaniżone płace i brak dialogu społecznego. Pokażmy pracodawcy ilu nas jest, naszą siłę, solidarność i determinację! Nasz wspólny wysiłek musi w końcu okazać się skuteczny!!!

Równocześnie apelujemy o jak najliczniejsze wstępowanie do NSZZ Solidarność – czym będzie nas więcej, tym trudniej będzie dyrekcji udawać, że nie zauważa załogi oraz lekceważyć oczekiwania pracowników. Obecnie nasza organizacja międzyzakładowa liczy ponad półtora tysiąca członków, w tym w samym Fiat Auto Poland jest około 500 związkowców Solidarności. To jakieś 15 proc. załogi. Tym samym NSZZ Solidarność jest największą organizacją w naszych zakładach. Niestety cały czas sporo pracowników nie należy do żadnej organizacji związkowej i udaje, że stoi z boku. W rzeczywistości jednak popiera dyrekcję, gdyż dla niej nie chcą oni żadnych podwyżek płac i tylko marzą, aby mieć więcej zadań do wykonania oraz sugestii do zgłoszenia. Takie są skutki pozostawania biernym obserwatorem. Dlatego też jedną z najważniejszych form poparcia zgłoszonych żądań płacowych jest wstąpienie do NSZZ Solidarność. Czas zatem zrobić to, jak najszybciej!

(rd)