Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Pogotowie strajkowe

2015-02-09

Pogotowie strajkowe

Wyniki głosowania przeprowadzonego w Fiat Auto Poland, Sistema oraz bielskim Magneti Marelli są jednoznaczne – wyraźnie ponad 90 proc. głosujących opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej, jeśli zarządy spółek nie spełnią żądań płacowych zgłoszonych w trybie sporu zbiorowego. Dlatego też międzyzakładowa NSZZ Solidarność FAP ogłosiła w tych spółkach pogotowie strajkowe.

W głosowaniu w Fiat Auto Poland wzięło udział 1.766 pracowników, czyli frekwencja wyniosła blisko 53 proc. Za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 94,9 proc. głosujących. Jeszcze więcej zwolenników przystąpienia – w razie niespełnienia żądań płacowych – do strajku było w Sistema Poland, gdzie „tak” odpowiedziało 97 proc. z 339 głosujących. Frekwencja w tej spółce wyniosła 56,1 proc. Najwyższy odsetek głosujących – 64,5 proc. załogi – był natomiast w bielskim Magneti Marelli. Za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się tam 93,1 proc. pracowników biorących udział w głosowaniu. We wszystkich tych spółkach trwało ono od 26 stycznia do 6 lutego 2015 (więcej czytaj tutaj).

Pogotowie strajkowe oznacza, że od dzisiaj rozpoczynamy przygotowania do czynnej akcji strajkowej. Decyzja pracowników jest jednoznaczna. Mają już dosyć tego, że zarząd unika jakichkolwiek poważnych negocjacji na temat podwyżek płac. Strajk to ostateczność, dlatego cały czas jesteśmy gotowi do rozmów. Muszą to być rozmowy o konkretach – podkreśla Wanda Stróżyk, przewodnicząca międzyzakładowej Solidarności FAP.

Równocześnie z ogłoszeniem pogotowia strajkowego NSZZ Solidarność wystąpiła do zarządów wszystkich spółek o natychmiastowe rozpoczęcie rokowań mających na celu rozwiązanie w drodze porozumienia płacowych sporów zbiorowych, trwających od połowy ubiegłego roku (więcej czytaj tutaj).

Wezwanie do rozpoczęcia rokowań dotyczy również tyskiego Denso, gdzie w głosowaniu wzięła udział mniej niż połowa zatrudnionych., a tym samym jego wyniki nie są wiążące. Należy jednak podkreślić, że również w tej spółce zdecydowana większość głosujących (68,9 proc.) opowiedziała się za przeprowadzeniem akcji strajkowej.

Pracodawca w Denso po rozpoczęciu głosowania dał sporej części pracowników podwyżki indywidualne i zaczął zamieniać umowy czasowe na umowy na czas nieokreślony. Samo głosowanie wystarczyło, żeby zaczął się tam normalny dialog z załogą – mówi Wanda Stróżyk. – Liczymy, że w przyszłości ten dialog będzie kontynuowany, bez konieczności sięgania po takie instrumenty, jak referendum strajkowe.

Podwyżek płac zarówno w Fiat Auto Poland, jak i spółkach kooperujących nie było od czterech lat, choć jednocześnie stale rosło obciążenie pracowników zadaniami. Zarząd spółki konsekwentnie unika rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń i nie uznawał żądań zgłoszonych w ramach sporu zbiorowego. Takie postępowanie pracodawcy to nic innego jak ignorowanie pracowników, którzy wypracowują stale rosnące zyski. Tylko za lata 2011-13 zyski FAP wyniosły prawie pół miliarda złotych (więcej czytaj tutaj).

Zyski spółki rosną, a pensje pracowników są takie, jak w 2011. Uważamy, że firma powinna podzielić się zyskami z pracownikami – podkreśla Wanda Stróżyk. – Władze koncernu co chwilę podkreślają, że jesteśmy najlepszym zakładem w Europie, a jednak wciąż zarabiamy kilkakrotnie mniej od pracowników Fiata we Włoszech.

NSZZ Solidarność zawsze walczy o godne warunki pracy oraz sprawiedliwą płacę i właśnie dlatego w styczniu 2015 w Fiat Auto Poland złożono kolejne żądania w trybie sporu zbiorowego. Kwota miesięcznej podwyżki wynagrodzeń została podniesiona do 500 zł. Równocześnie domagamy się m.in. zaprzestania wymagania od pracowników obowiązku zgłaszania tzw. sugestii (dawniej nazywanych wnioskami racjonalizatorskim), który to wymóg sądy pracy w swoich wyrokach wielokrotnie uznawały za bezpodstawny oraz wprowadzenia wymaganych prawem uregulowań związanych z przeciwdziałaniem przypadkom mobbingu i dyskryminacji.

(rd)