Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Badania dłużej ważne

2020-04-02

Zgodnie z obecnie obowiązującymi szczególnymi uregulowaniami w związku z pandemią Covid-19 w okresie trwania epidemii lub zagrożenia epidemicznego m.in. zawieszone zostało wykonywanie badań okresowych pracowników. Równocześnie wydłużono ważność kodeksowych badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych), których ważność upłynęła 7 marca 2020 lub później. Badania te będą zachowywały ważność maksymalnie do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Natomiast wykonanie badań wstępnych (wymaganych przy przyjęciu do pracy) oraz kontrolnych (po spowodowanej chorobą niezdolności do pracy powyżej 30 dni) nie zostało zawieszone. Badania te jednak będą mogły być przeprowadzone przez innego lekarza w przypadku niedostępności lekarza medycyny pracy. Pracownik będzie musiał ponownie wykonać badania lekarskie wstępne i kontrolne przed upływem 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, ponieważ orzeczenie wydane przez lekarza, niebędącego lekarzem medycyny pracy stracą po tym okresie moc.

(rd)