Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Dni robocze w 2022

2022-01-01

W tegorocznym kalendarzu są 251 dni robocze, czyli o jeden dzień mniej niż w 2021 i to mimo, że aż dwa święta (1 maja oraz 25 grudnia – pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia) wypadają w niedziele, a tym samym nie będzie za nie udzielany dodatkowy dzień wolny. W 2022 są jednak nietypowo 53 soboty (pierwsza 1 stycznia, ostatnia – 31 grudnia), dodatkowo zaś święto – Nowy Rok, 1 stycznia – wypada w soboty i będzie za nie przyznawany inny dzień wolny.

Przypomnijmy, że to na wniosek NSZZ Solidarność Trybunał Konstytucyjny jesienią 2012 uznał za sprzeczny z Konstytucją RP zmieniony za rządów PO przepis Kodeksu Pracy, zgodnie z którym za święto przypadające w dniu harmonogramowo wolnym od pracy zatrudnieni nie mieli otrzymywać dodatkowego wolnego (więcej czytaj tutaj).

Zatem po uwzględnieniu wszystkich ustawowych świąt – jest ich ogółem trzynaście, przy czym dwa: Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) wypadają zawsze w niedzielę – oraz weekendów w 2022 będzie 251 dni roboczych, czyli dla pracujących na cały etat 2.008 godzin. Biorąc pod uwagę kodeksowy wymiar urlopu wypoczynkowego oznacza, że do przepracowania jest 225 lub 231 dniówek. Zgodnie bowiem z art. 1542 Kodeksu pracy urlop udzielany jest tylko w dni pracy (robocze).

Średnio miesięcznie – bez uwzględniania urlopu – wypada w 2022 niespełna 21 roboczych dniówek. Jednak miedzy poszczególnymi miesiącami są spore różnice. Najwięcej dni roboczych (23) wypada – podobnie jak w roku minionym – w marcu, zaś najmniej (19) w styczniu, w którym do pięciu pełnych weekendów dochodzą po jedno święto i jeden dzień wolny za święto wypadające w sobotę (co razem daje 12 dni ustawowo wolnych). Natomiast najczęściej, aż pięć razy – w maju, czerwcu,  lipcu, październiku i grudniu – wypada w tym roku po 21 dni roboczych miesięcznie.

Należy jednak pamiętać, że są to dni pracy liczone zgodnie z kodeksową normą, w praktyce zaś w poszczególnych miesiącach liczba roboczych dniówek może być nieco inna ze względu na przesuwane przez pracodawcę dni wolnych między poszczególnymi miesiącami okresu rozliczeniowego. Ten liczy w spółkach FCA trzy miesiące i uwzględniając takie kwartalne okresy rozliczeniowe to będą w nich kolejno:

  • 62 dni robocze            od stycznia do marca 2022
  • 62 dni roboczych        od kwietnia do czerwca 2022
  • 65 dni roboczych        od lipca do września 2022
  • 62 dni robocze            od października do grudnia 2022

Warto też mieć na uwadze, że dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy proporcjonalnie zmniejsza się godzinowy wymiar czasu pracy, a nie liczba dni roboczych. Pracownik zatrudniony na pół etatu może bowiem pracować codziennie po cztery godziny, nie musi zaś co drugi dzień po osiem.

(zz)