Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Dwa i pół tysiąca na święta

2011-11-25

Wnioski o ustalenie nagrody z okazji świąt Bożego Narodzenia w wysokości 2.500 zł dla każdego pracownika zgłosiła międzyzakładowa Solidarność FAP we wszystkich spółkach. Taka wysokość nagrody świątecznej z jednej strony pozwoli pracownikom i ich rodzinom na finansowy oddech, w okresie wzmożonych wydatków i rosnących cen, a z drugiej dla samych zatrudnionych będzie oznaczała docenienie ich wysiłku, umiejętności i zaangażowania.

Należy także pamiętać, że nagroda bożonarodzeniowa – zarówno wypłacana na podstawie zapisów układu zbiorowego, jak i z funduszu socjalnego – w założeniach ma zapewniać pracownikom i ich rodzinom godne spędzenie tych szczególnych, nie tylko w polskiej tradycji, świąt. Tymczasem obserwowany od miesięcy stały cen podstawowych artykułów spożywczych, czynszów, usług komunalnych (wywóz śmieci, dostawa wody), czy też podręczników szkolnych w poważnym stopniu odbił się na rodzinnych budżetach. Tym bardziej dotkliwie, że często towarzyszył mu spadek rzeczywistych zarobków, wynikający m.in. z dodatkowych przerw urlopowych (zwłaszcza, gdy wiązały się one z urlopem bezpłatnym). Doprowadziło to pozbawienia znacznej część zatrudnionych podstawowego bezpieczeństwa socjalnego. Tym samym wzrosło znaczenie nagrody świątecznej, a szczególnie jej wysokości.

(zz)