Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Dwie dogrywki

2013-07-06

Siedmiu związkowców Solidarności zostało już wybranych na społecznych inspektorów pracy w Fiat Auto Poland nowej kadencji (2013-17). Funkcje tą będą pełnić: Krzysztof Biłek, Mieczysław Bubień, Marian Sieńkowski (cała trójka Montaż i Końcówka), Danuta Piękoś (Spawalnia), Paweł Poros (Administracja Tychy), Małgorzata Taraszkiewicz (Administracja Bielsko) i Dorota Zalewska (Montaż Milenium). Może do nich dołączyć jeszcze dwóch: Wiesław Banasik (Spawalnia) oraz Gustaw Zoń (Utrzymanie Ruchu), którzy o mandaty SIP-owców powalczą podczas drugiej tury wyborów, która odbędzie się w poniedziałek 15 lipca 2013.

Dlatego też dziękując wszystkim pracownikom, którzy w wyborach poparli kandydatów NSZZ Solidarność, apelujemy jednocześnie aby w drugiej turze wyborów oddać swój głos na związkowców Solidarności:

Okręg IV (Spawalnia)

1. Banasik Wiesław

Okręg X (Utrzymanie Ruchu)

2. Zoń Gustaw

Oni zawsze zadbają, aby praca odbywała się w bezpiecznych i higienicznych warunkach, uprawnienia pracownicze były przestrzegane, a zgłaszane problemy sprawnie, a przede wszystkim skutecznie rozwiązywane.

Przypominamy, że to właśnie do społecznych inspektorów pracy – czyli SIP-owców – należy zgłaszać wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz wątpliwości dotyczące zarówno samego miejsca pracy, jak i pomieszczeń socjalnych. SIP-owcy mają gwarantowane ustawowo uprawnienia do kontroli stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu wiedzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Biorą również udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, analizowaniu przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz opiniują plany poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kontrolują ich realizację. Równocześnie mogą formułować pisemne zalecenia, nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień. Dlatego we własnym dobrze pojętym interesie warto SIP-owcom zgłaszać wszelkie uwagi czy też wątpliwości dotyczące zasad BHP.

Społeczna Inspekcja Pracy w FAP nowej kadencji (2013-2017) liczyć będzie 24 SIP-owców, z których 22 zostało wyłonionych w pierwszej turze wyborów (pełne wyniki czytaj tutaj). Dwa pozostałe mandaty obsadzone zostaną w drugiej turze głosowania, która odbędzie się 15 lipca 2013, natomiast zakładowy społeczny inspektor pracy wybrany zostanie 23 lipca 2013. Te ostatnie wybory są już jednak – zgodnie z przepisami ustawy – pośrednie, czyli głosować będą tylko wybrani SIP-owcy, a nie wszyscy pracownicy.

(sp)