Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Fatalne, ale obowiązkowe okulary w Denso

2018-01-15

Nakaz dyrekcji tyskiego Denso noszenia przez pracowników okularów na terenie całego zakładu został zdecydowanie oprotestowany zarówno przez NSZZ Solidarność, jak też społeczną inspekcję pracy. Po pierwsze dlatego, że kiepskiej jakości okulary – parujące, załamujące światło, pogarszające wiedzenie i wywołujące negatywne objawy zdrowotne – same w sobie bardziej szkodzą, niż chronią. Po drugie zaś wprowadzenie nakazu ich używania nastąpiło niezgodnie z prawem.

Obowiązek noszenia okularów nie był, a zgodnie z przepisami ustawy powinien, zaopiniowany przez społeczną inspekcję pracy. Ponadto choć od wszystkich pracowników Denso zebrano pokwitowania potwierdzające odbiór okularów, to nikogo nie przeszkolono, jaki je użytkować. Tymczasem zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek nie tylko dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej (którymi są m.in. okulary), ale również „informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami”. Jednym słowem każdy pracownik powinien przejść przeszkolenie – w tyskiej spółce nazywane lekcją tematyczną – dotyczącą korzystania z okularów ochronnych i ich konserwacji. Mimo to w tyskim Denso nie odbyła się ani jednak taka lekcja.

Jednocześnie w trakcie użytkowania okularów okazało się, że ograniczają one widoczność, parują oraz zniekształcają pole widzenia prowadząc do problemów neurologicznych (zawroty i ból głowy). Jednym słowem w większym stopniu stwarzają zagrożenia zdrowotne i wypadkowe, niż chronią. Dlatego też zakładowy społeczny inspektor pracy Denso Thermal Systems Polska zaprotestował przeciw nakazowi ich ciągłego noszenia oraz wydał zalecenie przeprowadzenia (w ciągu 14 dni) analizy właściwości użytkowych i ochronnych okularów przydzielanych pracownikom spółki.

Jednocześnie ze społeczną inspekcją pracy przeciwko nakazowi noszenia okularów kiepskiej – najdelikatniej mówiąc – jakości protestowała NSZZ Solidarność. W wyniku naszej interwencji dyrekcja zapowiedział po 22 stycznia 2018 spotkanie poświęcone tej kwestii.

(sp)