Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Fiatowskie wzorce

2013-06-21

Dyrekcja Denso postawiła na kopiowanie rozwiązań z FAP. Podczas spotkania ze związkami zawodowymi (środa, 19 czerwca 2013) zapowiedziano przystąpienie do fiatowskiego programu zdrowotnego, wprowadzenie wzorowanych na FAP książeczek na ubrania robocze oraz stwierdzono, iż szefostwo spółki nie przewiduje w 2013 ani podwyżek zbiorowych, ani też przywrócenia dodatku (50 zł) za prace podczas „włoskich sobót”.

Jedno i drugie wynika ponoć z braku pieniędzy, które jednak jednocześnie – również wzorem FAP – znalazły się na indywidualne przesunięcia między grupami. Wśród pracowników produkcyjnych mają one objąć ok. 40 osób (czyli mniej niż jedną dziesiątą załogi), które sukcesywnie – od lipca 2013 aż do lutego 2014 – mają przechodzić z poziomu A1 na B2. O przesunięciach w innych grupach dyrekcja nie podała nawet takich informacji, stwierdzając jedynie, że będą one miały miejsce.

Międzyzakładowa Solidarność w tym momencie stanowczo ponowiła żądanie zbiorowej podwyżki płac w 2013 w równej wysokości 2,50 zł na godzinę brutto i odpowiednio 420 zł miesięcznie brutto, w przypadku pracowników wynagradzanych według stawek miesięcznych. Podkreśliliśmy, że w pierwszej kolejności pieniądze powinny zostać przeznaczone na podwyżki zbiorowe. Natomiast forsowane przez dyrekcję indywidualne przesunięcia między grupami mogą oczywiście uzupełniać podwyżkę zbiorową, ale w żadnym wypadku nie powinny jej zastępować.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność upomnieli się także o pracowników agencyjnych (jest ich w tyskiej spółce 38), którzy długimi miesiącami mają status tymczasowy. Nasz związek domaga się zatrudnienia ich bezpośrednio przez Denso. Dyrekcja zapowiedziała, że najlepszym wśród pracowników z agencji zostaną w ten sposób przekształcone umowy o pracę. Szkoda tylko, że jednocześnie nie zdefiniowano obiektywnych kryteriów „najlepszego pracownika”.

Sporo uwagi podczas środowego spotkania poświęcono kwestiom bezpieczeństwa i higieny pracy, szczególnie remontowi dziurawego dachu oraz równie ażurowych rynien deszczowych. Kwestia ta nabrała szczególnego znaczenia po zalaniu sporej części hali wraz z maszynami podczas niedawnej, czerwcowej ulewy.

Sposobem na podniesienie standardów bezpieczeństwa pracy w Denso ma być także wprowadzenie książeczek ubraniowych, mających doprowadzić do terminowego wydawania odzieży i obuwia roboczego. Obecnie – na co zwracali uwagę związkowcy – zdarzają się wielomiesięczne opóźnienia (co samo w sobie stanowi naruszenie norm prawa pracy), zwłaszcza w przypadku osób niedawno zatrudnionych, a widok pracujących w adidasach nie dziwi nawet przedstawicieli służby BHP, choć powinien.

Zapowiedziano także objęcie pracowników Denso programem zdrowotnym obowiązującym w FAP, umożliwiający za złotówkę skorzystanie z blisko setki procedur (usług) medycznych wymienionych w Załączniku nr 11 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy FAP. Należy pamiętać, że korzystanie – lub nie – przez pracowników z programu zdrowotnego jest całkowicie dobrowolne, a wszystkie określone w nim usługi medyczne dotyczą jedynie zabiegów i badań wykonywanych w przychodniach zakładowych.

(zz)