Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Groźny stres gorący

2018-05-18

W związku z wysokimi temperaturami oraz zaduchem panującą w halach produkcyjnych stwarzające realne zagrożenie narażenia pracujących w takich warunkach pracowników na groźny dla zdrowia i życia tzw. stres gorący NSZZ Solidarność FCA Poland wystąpiła do dyrekcji o zapewnienie należytej wymiany powietrza oraz temperatury na stanowiskach pracy.

Wprawdzie przepisy nie wskazują wprost maksymalnych temperatur na stanowiskach pracy, to jednak przyjmuje się, że temperatury nie powinny przekraczać przy lekkiej pracy biurowej 30°C, przy pracach produkcyjnych – 28°C, natomiast przy ciężkiej pracy fizycznej – 26°C. Wielkości te ustalone są z na podstawie wskaźnika WBGT używanego do oceny obciążenia cieplnego (termicznego) określonego w Polskich Normach (PN), do których odwołuje się ministerialne rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie ministerialne rozporządzenie nakazuje, aby temperatura w halach produkcyjnych była „odpowiednia do wykonywanej pracy”.

Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnienia zatrudnionym napojów chłodzących. Ich ilość zależy wyłącznie od potrzeb pracowników, a tym samym nie może być limitowana. Trzeba natomiast pamiętać, że wysoka temperatura otoczenia może spowodować omdlenie cieplne, kurcze cieplne, wyczerpanie, a nawet udar cieplny. Stąd też pracownicy powinni pić napoje często w małych porcjach.

Natomiast w trosce o własne zdrowie i bezpieczeństwo wszelkie uwagi dotyczące nadmiernie wysokich temperatur i zaduchu na stanowiskach pracy lub też zastrzeżona dotyczące przestrzegania zasad BHP należy niezwłocznie zgłaszać społecznym inspektorom pracy lub związkowcom NZSZ Solidarność. My zawsze bronimy interesów i praw pracowników oraz natychmiast podejmujemy interwencje.

(zz)