Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Mobbing – bez zgody

2012-07-02

Dyrekcja FAP nie wyraziła zgody na przeprowadzenie wśród pracowników zakładu w Tychach przez Państwową Inspekcję Pracy anonimowej ankiety dotyczącej m.in. zjawisk mobbingowych, jak również niedopuszczalnej dyskryminacji w zatrudnieniu. Tym samym zablokowała przeprowadzenie badania, które pozwoliłoby na wykrycie praktyk stanowiących naruszenie prawa – zgodnie bowiem z instrukcją Głównego Inspektora Pracy o postępowaniu związanym z informacją o mobbingu, dyskryminacji, molestowaniu ankiet PIP może używać tylko za zgodą kontrolowanego pracodawcy.

Dlatego też dyrekcja nie tylko została poinformowana o zamiarze przeprowadzenia badania na anonimowej grupie 200-300 pracowników montażu, na przełomie pierwszej i drugiej zmiany, ale również otrzymała treść ankiety. Niestety szkoda, że na jej pytania nie mieli już szansy odpowiedzieć pracownicy.

W żadnym wypadku nie oznacza to jednak, iż powinni pogodzić się z dyskryminacyjnymi praktykami swoich przełożonych. Wprost przeciwnie – powinni reagować i w własnym dobrze pojętym interesie zgłaszać takie przypadki związkom zawodowym. Zarówno bowiem mobbing, jak i dyskryminacja stanowią naruszenie prawa pracy, a tym samym są ścigane, a poszkodowani mogą dochodzić odszkodowań. Dlatego w żadnym wypadku nie powinno być zgody na mobbing, a nie badanie zagrożenia tym problemem. Jednocześnie przypominamy, że każdy pracownik będący związkowcem Solidarności może liczyć na wszelką pomoc prawną w obronie swoich praw, także przed sądem. Warto o tym pamiętać oraz twardo przeciwstawiać się mobberom, jak również wszelkiej maści specom od dyskryminacji i poniżania ludzi. Nie pozwólmy się stłamsić oraz pokażmy swoją siłę i pracowniczą solidarność. Najlepiej w szeregach Solidarności.

(zz)