Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Nadal zbyt wiele ubogich

2016-05-21

Jak wynika z najnowszego opracowania GUS w 2015 zaobserwowano w Polsce niewielki spadek wartości wskaźnika ubóstwa skrajnego oraz wskaźnika ubóstwa relatywnego. Jednak niestety w obu przypadkach spadek – w porównaniu do 2014 – nie przekroczył jednego punktu procentowego.

W ubiegłym roku ubóstwa skrajnego doświadczała co czternasta osoba w Polsce, natomiast ubóstwa relatywnego prawie co szósta osoba (odpowiednio: 7,4 proc. oraz 17,3 proc. osób w gospodarstwach domowych). Co szczególnie niepokojące wskaźnik ubóstwa relatywnego najwyższy był w grupie wiekowej do 17 lat, gdzie wyniósł 23,2 proc. Jednym słowem ekonomicznym ubóstwem w 2015 zagrożone było co czwarte dziecko w Polsce!

Podczas posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego Elżbieta Bojanowska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, odnosząc się wysokiego poziomu ubóstwa polskich rodzin zwróciła uwagę, że sytuację tę powinno poprawić podwyższenie kryterium dochodowego z jednej strony oraz wypłata świadczeń z Programu Rodzina 500 plus (więcej czytaj tutaj) z drugiej.

Kryterium dochodowe – będące tzw. ustawową granicą ubóstwa – to określona w ustawie o pomocy społecznej kwota, która uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej. W latach 2014-15 była to kwota 574 zł, zaś niższe dochody miało nieco ponad 12,3 proc. osób w gospodarstwach domowych, czyli co ósmy Polak.

Relatywna granica ubóstwa, ustalona jest na poziomie 50 proc. średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych (obliczonych na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych), natomiast poziom minimum egzystencji, przyjmowany jest jako granica ubóstwa skrajnego. Minimum egzystencji obliczane jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Uwzględnia ono jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia.

Według GUS w IV kwartale 2015  dla gospodarstwa jednoosobowego minimum egzystencji wyniosło 545 zł, a granica ubóstwa relatywnego 734 zł na osobę.

(zz)