Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Najpierw podwyżka, później nadgodziny

2015-05-28

Wniosek o podniesienie w 2015 liczby dopuszczalnych godzin nadliczbowych powyżej kodeksowego limitu (wynosi on 150 nadgodzin) zgłosiła dyrekcja FCA Poland podczas wczorajszego (środa, 27 maja 2015) spotkania ze związkami zawodowymi. NSZZ Solidarność przypomniała, że przed rozmowami o zwiększeniu obciążenia załogi dodatkową pracą należy podpisać porozumienie wprowadzające w naszym zakładzie zbiorową podwyżkę płac.

Stanowiska pozostałych organizacji związkowych były różne: część nie widziała problemów w podniesieniu limitu godzin nadliczbowych, inne zgłaszały wniosek aby ograniczyć liczbę nadgodzin do 250-300 (maksymalnie prawo dopuszcza ich 416), a jeszcze inne stwierdziły, że muszą przeprowadzić konsultacje wśród swoich członków. Tylko my postawiliśmy sprawę jasno – najpierw satysfakcjonująca załogę podwyżka płac, a później rozmowy o większym obciążeniu pracą i dodatkowych nadgodzinach. Solidarność wielokrotnie podkreślała, że najważniejszą obecnie kwestią jest niezwłoczne wprowadzenie zbiorowej podwyżka płac w równej wysokości dla całej załogi FCA Poland (więcej czytaj tutaj).

Niestety dyrekcja w kwestii podwyżki zbiorowej nie miała pracownikom nic nowego do zaoferowania. Zapowiedziała jedynie, że na wzór – prezentowanych podczas rozmów 5 maja 2015, które w założeniach miały być negocjacjami generalnymi (więcej czytaj tutaj) – rozwiązań z włoskich zakładów planuje zastąpienie podwyżki stawek zasadniczych nowymi premiami (rocznej i kwartalnej) w bliżej nieokreślonej „znacznej wysokości”. Tylko przedstawiciele Solidarności zwrócili uwagę, że podobne rozwiązanie – jednorazowe premie zamiast podwyżek – stosowano już swego czasu w FAP i zakończyło się to tym, że w 2010 pracownicy w miejsce uzgodnionych trzech otrzymali tylko dwie transze premii. Przeliczając na gotówkę: 1.300 zł zamiast ustalonych 1.900 zł.

Podczas środowego spotkania ze związkami zawodowymi dyrekcja poinformowała, że tegoroczna (czyli naliczona za 2014) premia efektywnościowa wyniesie średnio 789,32 zł i będzie o 36 zł wyższa niż w roku ubiegłym. Oznacza to jednak, że cały czas pracownicy FCA Poland mają tracić na zaniżeniu trzy lata temu tzw. kwoty bazowej premii efektywnościowej – powinna być to bowiem realnie wypłacona średnia premia z poprzedniego roku, a nie kwota „teoretycznie” wyliczona przez dyrekcję. W efekcie od 2012 premia efektywnościowa jest zaniżona każdego roku średnio o pięćset-sześćset złotych! NSZZ Solidarność cały czas domaga się rzetelnego naliczania premii wraz z wypłaceniem pracownikom należnego wyrównania.

W czasie spotkania ze związkami zawodowymi dyrekcja zaproponowała także dwa terminy Dnia Rodzinnego – tak jak dotychczas w jedną z niedziel lipca 2015 lub przesunięty na sobotę we wrześniu 2015. Większość uczestników spotkania skłaniała się ku temu drugiemu rozwiązaniu.

(zz)