Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Generalnie bez efektów

2015-05-06

Zapowiadane jako negocjacje generalne wtorkowe (5 maja 2015) rozmowy płacowe w FCA Poland nie przyniosły ani porozumienia, ani nawet przełomu w rokowaniach. Przedstawiciele turyńskiego zarządu FCA nie przedstawili bowiem żadnych nowych propozycji dotyczących podwyżek wynagrodzeń w tyskiej fabryce.

Niestety nie padły żadne propozycje konkretnych rozwiązań, które pracownicy byliby w stanie zaakceptować – podkreśla Wanda Stróżyk, przewodnicząca NSZZ Solidarność FAP.

Tymczasem niezwłoczne wprowadzenie zbiorowej podwyżka płac w równej wysokości dla całej załogi FCA Poland pozostaje najważniejszą kwestią wymagającą rozwiązania. Jak wielokrotnie podkreślała Solidarność w naszym zakładzie od czterech lat nie było podwyżki stawek i tym samym tylko za sprawą inflacji realne zarobki spadły o ponad 9,1 proc. (więcej czytaj tutaj). Jednocześnie stale rośnie obciążenie pracowników zadaniami, natomiast maleje udział wynagrodzeń w kosztach spółki (obecnie to mniej niż 2 proc.), choć to właśnie pracownicy FCA Poland wypracowują co roku zyski liczone w setki milionów złotych (więcej czytaj tutaj).

Jednak zamiast konkretnych propozycji podwyżki płac w czasie wtorkowych rozmów przedstawiciele turyńskiego zarządu FCA przedstawili prezentację zasad premiowania stosowaną we włoskich zakładach. Zapowiadając, że jej szczegóły są poufne, podobnie jak to miało miejsce w przypadku analizy finansowych skutków wprowadzenia elastycznego czasu pracy (więcej czytaj tutaj). Można jedynie podać – gdyż to informacje już wcześniej ogłoszone publicznie – iż chodzi o dwie premie: rocznej uzależnionej od wyników uzyskanych przez dany zakład oraz kwartalnej uzależnionej od wyników i sytuacji w grupie EMEA, obejmującą Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

Dla nas najważniejszy jest wzrost płac, o premiach chętnie porozmawiamy, ale wtedy gdy ten podstawowy postulat zostanie zrealizowany – podkreśla Wanda Stróżyk.

Przedstawiciele turyńskiego koncernu potwierdzili, że rozważą argumenty wysuwane przez związki zawodowe, ale ostatecznie odniesie się do nich zarząd FCA Poland. Propozycją pracodawcy pozostaje zatem nadal wzrost wynagrodzeń o średnio, po wliczeniu miesięcznej premii, o 200 zł miesięcznie brutto, jeśli zostanie wprowadzony elastyczny czas pracy i roczny okres rozliczeniowy oraz 100 zł miesięcznie brutto, jeśli nadgodziny będą rozliczane na dotychczasowych zasadach (więcej czytaj tutaj). Są to jednak propozycje nie do przyjęcia przez załogę.

Solidarność domaga się natomiast podwyżki wynagrodzeń wszystkich pracowników FCA Poland w równej wysokości 500 zł miesięcznie od 1 stycznia 2015 oraz dostosowania poziomu zatrudnienia do wielkości produkcji. Jednocześnie cały czas stanowczo sprzeciwiając się łączeniu kwestii podwyżki zbiorowej z wprowadzeniem elastycznego czasu pracy i wydłużeniem do roku okresu rozliczeniowego (więcej czytaj tutaj).

Decyzja turyńskich władz o przekazaniu podjęcia decyzji w sprawie podwyżki wynagrodzeń w naszym zakładzie zarządowi FCA Poland oznacza, że kolejne rozmowy placowe prowadzone będą już wyłącznie w polskim gronie. Ich termin nie został jeszcze ustalony.

(rd)