Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Nasza delegatka na zjazd krajowy

2021-09-10

Nasza delegatka na zjazd krajowy

Podczas odbywającej się w czwartek 9 września 2021 sesji XIII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Podbeskidzie odbyły się wybory uzupełniające statutowych władz Związku. Podbeskidzkim delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność została wybrana Wanda Stróżyk, przewodnicząca naszej międzyzakładowej Solidarności FCA Poland.

Podczas sesji WZD Regionu Podbeskidzie delegaci przyjęli kilkanaście dokumentów, w tym stanowisk dotyczących koniecznych zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i kodeksie pracy oraz odnoszących się do sytuacji w bielskim Marelli. Wezwano w nim zarząd spółki do podjęcia rokowań celem rozwiązania w drodze porozumienia sporu zbiorowego trwającego w Marelli Bielsko-Biała Poland od 26 kwietnia 2021 (więcej czytaj tutaj).

WZD Regionu Podbeskidzie przyjęło również stanowisko w sprawie obrony wartości chrześcijańskich. Podkreślono w nim m.in. „Szanujemy godność każdego człowieka i jego prawo do własnych wyborów, ale nie możemy milczeć gdy obserwujemy bezwzględną ekspansję obcej nam ideologii przy równoczesnym obrażaniu naszych uczuć i naszej wiary, przy wykpiwaniu instytucji rodziny, przy deprecjonowaniu postaw patriotycznych. Nie możemy pozwolić, byśmy ze swoimi poglądami oraz przywiązaniem do naszej wiary i tradycji stali się dyskryminowaną mniejszością we własnym kraju”.

(rd)