Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Niebezpiecznie przeciążani pracą

2018-05-15

Zdecydowany, kategoryczny sprzeciw wobec zamiaru planowania 10-godzinnych dniówek na drugiej zmianie zgłosiła NSZZ Solidarność. Podczas wczorajszego (poniedziałek, 14 maja 2018) spotkania ze związkami zawodowymi dyrekcja FCA Poland zapowiedziała w tym miesiącu cztery takie dniówki.

Pierwsza przewidywana jest już w czwartek 17 maja, dwie następne we wtorek (22 maja) i czwartek (24 maja) w przyszłym tygodniu, natomiast kolejna w bliżej nieokreślony dzień – choć raczej na pewno nie będzie to świąteczny (Boże Ciało) czwartek – w ostatnim tygodniu miesiąca.

Pracodawca twierdzi, że praca w nadgodzinach dobowych (w każdej przedłużonej dniówce będą one dwie) jest konieczna ze względu na „zwiększone potrzeby produkcyjne”. Jednak nie wolno zapominać, że równocześnie prowadzi ona do niebezpiecznego przeciążenia pracowników, którzy już dodatkowo pracują w nadgodzinach soboty oraz uniemożliwia – zwłaszcza osobom dojeżdżającym – odpoczynek i regenerację sił przed kolejnym dniem roboczym. Kończący pracę o północy pracownicy „przedłużonej” drugiej zmiany dojeżdżający spod Żywca w domach będą nierzadko dopiero nad ranem, a przecież o godz. 14 mają wypoczęci rozpocząć kolejną dniówkę.

NSZZ Solidarność od lat zwraca uwagę na zbyt niski – i stale malejący – poziom zatrudnienia w naszym zakładzie prowadzący do ciągłego zwiększania obciążenia pracowników pracą i obowiązkami, za którymi niestety nie idzie konieczny wzrost wynagrodzeń zasadniczych. Pracodawca bowiem wszelkie wystąpienia o zbiorowe podwyżki stawek dla ciężko pracującej załogi ignoruje i zbywa milczeniem.

(zz)