Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Odprawy i podwyżka w FCA Powertrain

2024-01-25

Zgodnie z podpisanym w czwartek 25 stycznia 2024 porozumieniem odprawy dla pracowników, którzy zmuszeni są rozstać się z bielskim FCA Powertrain w związku z likwidacją tej spółki (więcej czytaj tutaj) będą w takie same, jak obowiązywały w ramach ubiegłorocznych programów dobrowolnych odejść (więcej czytaj tutaj). Odejścia pracowników rozpoczną się 1 marca 2024 i potrwają do końca roku. Wcześniej wejdzie w życie – również zawarte dzisiaj – porozumienie płacowe, zgodnie z którym wynagrodzenia wszystkich pracowników FCA Powertrain wzrosną o 750 zł miesięcznie, od 1 stycznia 2024. Czyli podwyżka uwzględniona będzie już przy najbliższej wypłacie.

Tak jak w roku ubiegłym pierwszy program odejść (PDO1) skierowany jest do pracowników, którzy gotowi są za porozumieniem stron zamienić miejsce pracy z Bielska-Białej na Tychy (FCA Poland lub silnikowy Stellantis Tychy), Skoczów (odlewnia Teksid Iron), ewentualnie Gliwice (fabryka lekkich samochodów dostawczych, dawny Opel). Osoby zdecydowane na kontynuowanie pracy w tych zakładach Stellantis przygotowano pakiet odpraw wspierający zmianę miejsce zatrudnienia w wysokości od 12 do 14 miesięcznych wynagrodzeń, uzależniony od stażu pracy (w FCA/FAP/FSM):

Co ważne przechodzący do pracy w FCA Poland mają zagwarantowane stałe umowy (na czas nieokreślony) oraz utrzymanie obecnych stawek i ciągłość zatrudnienia (stażu pracy – co m.in. oznacza, że będą nabywali prawo do nagród jubileuszowych, tak jakby nadal pracowali w FCA Powertrain). Jak również zorganizowany dojazd do pracy (autobusy) na zasadach obowiązujących w FCA Poland.

W przypadku osób przechodzących do Stellantis Tychy, Stellantis Gliwice i Teksid Skoczów mają one zapewniane są umowy stałe i obowiązujące w tych zakładach stawki wynagrodzenia, jednak nie niższe niż w FCA Powertrain oraz systemy płacowe (premie, dodatki itd.). Jednak już nie zorganizowane dojazdy do pracy.

Jednocześnie we wszystkich przypadkach pracownik zobowiązuje się do przepracowania w nowym zakładzie co najmniej dwóch lat. Inaczej straci połowę (gdy przepracuje ponad rok) lub całą (jak krócej) dodatkowej odprawy.

Drugi program odejść (PDO2) adresowany jest do osób, które zamierzają definitywnie rozstać się ze Stellantis. Odprawy w tym przypadku wynoszą od 8 do 24 miesięcznych wynagrodzeń, także uzależnione od stażu pracy (w FCA/FAP/FSM) lub roku nabycia praw emerytalnych (czyli praktycznie wieku).

Dodatkowo odchodzący pracownicy mają zagwarantowaną wypłatę nagrody jubileuszowej, jeżeli nabyliby do niej prawo w ciągu 12 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę z FCA Powertrain za porozumieniem stron. Zostanie im także wypłacona premia urlopowa w wysokości określonej w zakładowym układzie zbiorowym (ZUZP) FCA Powertrain.

Każdy pracownik FCA Powertrain do 29 lutego 2024 powinien zadeklarować, z której formy rozstania się z firmą (PDO1 lub PDO2) zamierza skorzystać. Natomiast odejścia na podstawie zawieranych porozumień stron rozpoczną się 1 marca 2024 i potrwają do końca roku.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zasad i trybu odejść z likwidowanego FCA Powertrain można uzyskać w siedzibie naszej międzyzakładowej NSZZ Solidarność FCA Poland w Bielsku-Białej.

(zz)