Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Odprawy proponowane w FCA Powertrain

2023-03-01

Dwa programy dobrowolnych odejść – w tym jeden związany z podjęciem pracy w innych zakładach Stellantis (Tychy, Gliwice) – zaś gdy nie skorzysta z nich zakładana liczba (300) osób zwolnienia przymusowe na zasadach ustawowych przewiduje propozycje porozumienia dotyczącego zwolnień grupowych w bielskim FCA Powertrain (więcej czytaj tutaj). Kolejna runda rozmów dotyczących tego porozumienia zaplanowana jest na sobotę 4 marca 2023.

Pierwszy program dobrowolnych odejść (PDO1) związany jest z możliwością przejścia do pracy w tyskim FCA Poland, Stellantis Tychy (silniki) lub Stellantis Gliwice (lekkie samochody dostawcze). Pracownicy, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie otrzymają odprawy w wysokości 12 (przy stażu pracy do 10 lat) lub 14 (gdy staż maja dłuższy) miesięcznych wynagrodzeń. Czyli praktycznie dodatkowo roczną pensję. Przy czym przechodzący do FCA Poland będą przyjmowani na umowy stałe (na czas nieokreślony) z zachowaniem stażu pracy oraz nie niższą stawką wynagrodzenia. Natomiast w Stellantis Tychy i Stellantis Gliwice zapewniane są umowy stałe oraz obowiązujące w tych zakładach stawki wynagrodzenia (zasadniczo wyższe niż w bielskim FCA Powertrain). Jednocześnie pracownik zobowiązuje się do przepracowania w nowym zakładzie co najmniej dwóch lat.

Drugi program dobrowolnych odejść (PDO2) przewiduje wyższe odprawy dla pracowników o długim stażu pracy, ale nie gwarantuje nowego zatrudnienia. Odprawy mają wynosić 8 (staż pracy do 8 lat), 9 (staż do 10 lat), 12 (staż do 12 lat), 14 (staż do 14 lat), 16 (staż do 16 lat), 18 (staż do 18 lat) , 20 (staż 19 lat), 22 (staż od 20 do 29 lat) lub 24 (staż powyżej 30 lat) miesięczne wynagrodzenia. Przy czym za trzy miesiące wynagrodzenie będzie liczone jak średnia urlopowa, zaś za pozostałe będzie to tzw. wynagrodzenie teoretyczne (stawka zasadnicza plus premie, ale bez nadgodzin).

Korzystający z PDO2 pracy będą musieli szukać na własną rękę, jednak – zgonie z ustawą  – będą też mogli zaraz po rozwiązaniu umowy o pracę (na podstawie porozumienia stron) zarejestrować się jako bezrobotni i pobierać z tego tytułu zasiłek.

Pracownicy w wieku przedemerytalnym (jest ich w bieslkim FCA Powertrain 78) będą natomiast mogli korzystać z możliwości rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron na takich samych zasadach (od 13 do 24 odpraw miesięcznych), jakie obowiązywały w roku ubiegłym.

Jeżeli jednak na skorzystanie z tych propozycji zdecyduje się mnie niż 300 osób dyrekcja FCA Powertrain przeprowadzać będzie zwolnienia przymusowe na zasadach ustawowych, czyli z trzymiesięczną odprawą (liczoną jak urlop wypoczynkowy) oraz maksymalnie trzymiesięczną rekompensatą za skrócony okres wypowiedzenie. Szczegółowe zasady zwolnień przymusowych – podstawowym ma być ocena pracy za 2022 – będą omawiane w najbliższą sobotę (4 marca 20230 podczas kolejnej rundy negocjacji dotyczących zwolnień grupowych w FCA Powertrain.

Co ważne wśród trzystu zwalnianych powinno być 135 monterów, 112 operatorów linii automatycznych, 6 pracowników działu jakości, 17 pracowników utrzymania ruchu, 19 technicznego wsparcia zakładu, 1 pracownik działu logistyki oraz 10 pracowników administracji i dozoru. Dlatego też pracodawca będzie mógł odmówić udziału w programach dobrowolnych odejść, gdy zgłosi się do nich więcej pracowników z poszczególnych grup.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zasad zwolnień grupowych w FCA Powertrain można na bieżąco otrzymać w siedzibach naszej międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Bielsku-Białej oraz Tychach.

(zz)