Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Podwyżka zbiorowa, nie wiązana

2014-10-17

Podczas piątkowego (17 października 2014) spotkania ze związkami zawodowymi dyrekcja FAP kolejny raz stwierdziła, że warunkiem zbiorowej podwyżki płac jest wprowadzenie przedłużonego okresu rozliczeniowego, a tym samym elastycznego czas pracy. NSZZ Solidarność niezmiennie stanowczo sprzeciwia się uzależnianiu podwyżki wynagrodzeń od przedłużenia okresu rozliczeniowego do roku, jednocześnie podtrzymując żądanie wzrostu stawek zasadniczych wszystkich pracowników FAP o 2,50 zł na godzinę, czyli 420 zł miesięcznie (więcej czytaj tutaj).

Solidarność cały czas przypomina, że zgodnie zarówno z polskim, jak i unijnym prawem okres rozliczeniowy zasadniczo nie powinien przekraczać czterech miesięcy. Wyjątki dopuszczalne są tylko w ściśle określonych przypadkach, a ich celem powinna być przede wszystkim ochrona miejsc pracy. Tymczasem dyrekcja FAP nigdy nie przedstawiła – mimo pisemnych wniosków zgłaszanych przez organizacje związkowe – jakichkolwiek nadzwyczajnych, obiektywnie przyczyn uzasadniających zamiar przedłużenia okresu rozliczeniowego. Co więcej w sytuacji, gdy ze względu na konieczność realizacji zwiększonych zamówień zapowiedziane zostały kolejne „włoskie soboty” w grudniu 2014 (wstępnie dwie) oraz na początku 2015 dłuższe okresy rozliczeniowe w żaden sposób nie będą chroniły miejsc pracy przed likwidacją, a pracowników przed zwolnieniami.

Mogą natomiast niewątpliwie być sposobem na ograniczenie płatnych nadgodzin. To jednak oznacza, że za sprawa elastycznego czasu pracy ewentualne podwyżki pracownicy mieliby sobie sami sfinansować w efekcie mniejszej liczby płatnych nadgodzin. Na takie rozwiązanie nigdy nie było i nie ma zgody NSZZ Solidarność!

Podwyżka stawek zasadniczych o którą walczymy jest bowiem niezbędna do zapewnienia załodze FAP godnych, a nie „głodnych” wynagrodzeń. Jednocześnie odpowiednio lepiej powinny być opłacane nadgodziny oraz praca w dodatkowym, szóstym dniu tygodnia. Wiążą się one bowiem nie tylko ze zwiększonym wysiłkiem, ale również dezorganizacja życia prywatnego pracowników. Słowem ciężary i koszty ponoszą także ich rodziny.

Dlatego też równie ważne jest zapewnienie zatrudnionym w FAP zarówno sprawiedliwych, odpowiadających ich zaangażowaniu i jakości pracy płac zasadniczych pozwalających na utrzymanie rodziny za wynagrodzenia otrzymywane za pracę pięć dni w tygodniu, jak również godnego – i odpowiednio wyższego – wynagradzania nadgodzin i pracy w soboty. Takie też są priorytetowe cele NSZZ Solidarność, która zawsze stoi po stronie pracowników oraz skutecznie broni ich praw!

(zz)