Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Potrzeba godnej pracy

2013-05-02

Niesprawiedliwa zapłata, odmowa zatrudnienia tylko dlatego, że patrzy się wyłącznie na bilans przedsiębiorstwa, patrzy się tylko, ile można zarobić (…) To jest przeciwko Bogu! – podkreślił papież Franciszek podczas porannego nabożeństwa w przypadającym 1 maja dniu świętego Józefa Robotnika. Jednocześnie podczas audiencji generalnej zaapelował o solidarność ze światem pracy oraz wezwał do walki z pracą niewolniczą

Na pierwszomajową audiencję ogólną przybyło ponad 100 tys. wiernych. Papież Franciszek mówił jednak nie tylko do pielgrzymów obecnych na Placu św. Piotra, ale także do sześciu milionów ludzi śledzących przebieg audiencji na Twitterze.

Praca jest kluczowym elementem godności osoby. By posłużyć się obrazem, praca „namaszcza” nas godnością, napełnia nas godnością; czyni nas podobnymi do Boga, który pracował i pracuje, nieustannie działa (…) Pozwala ona utrzymać siebie, swoją rodzinę, przyczynić się do rozwoju naszej ojczyzny. W tym momencie myślę o trudnościach, na jakie napotyka dziś w różnych krajach świat pracy i przedsiębiorczości. Myślę o ludziach nie tylko młodych, pozbawionych pracy, bardzo często z powodu pewnej ekonomiczno-materialistycznej koncepcji społeczeństwa, dążącej do egoistycznego zysku, poza kryteriami sprawiedliwości społecznej.

Papież przypomniał również, że bezwzględne dążenie do maksymalizacji zysku prowadzi do wyzysku i współczesnego niewolnictwa.

Jeszcze jedno słowo o innej szczególnej sytuacji pracy, która budzi mój niepokój: chodzi mi o to, co możemy określić jako „pracę niewolniczą”, pracę zniewalającą. Jak wiele osób na całym świecie jest ofiarami tego typu zniewolenia, gdzie osoba służy pracy, podczas gdy to praca powinna służyć osobom, aby miały godność.

O godności ludzkiej pracy papież Franciszek mówił również podczas porannej mszy świętej w kaplicy Domu św. Marty. Ojciec Święty wskazał, że ową godność naruszają liczne systemy społeczne, polityczne i gospodarcze, które postawiły na wyzysk człowieka.

Niesprawiedliwa zapłata, odmowa zatrudnienia tylko dlatego, że patrzy się wyłącznie na bilans przedsiębiorstwa, patrzy się tylko, ile można zarobić (…) Utkwił mi w pamięci taki tytuł po tragedii w Bangladeszu: „Żyć za 38 euro miesięcznie”. Taki był zarobek ludzi, którzy tam zginęli... Coś takiego nazywa się pracą niewolniczą! I dzisiaj na świecie istnieje takie niewolnictwo, w które zamienia się to, co najpiękniejszego dał Bóg człowiekowi: zdolność tworzenia, pracowania, nabywania własnej godności. Ileż braci i sióstr na świecie znajduje się w takiej sytuacji z winy rozwiązań gospodarczych, społecznych, politycznych i innych...

Papież przytoczył tu średniowieczne opowiadanie rabiniczne o wznoszeniu wieży Babel. Zgodnie z tą interpretacją dla budowniczych ważniejsze były materiały budowlane, niż ludzkie życie, stąd więcej żalu okazywano, gdy z rusztowania spadła cegła, niż człowiek.

mamy z tym do czynienia również obecnie! Ludzie są mniej ważni od rzeczy, które przynoszą zysk tym, którzy mają polityczną, społeczną czy gospodarczą władzę. I dokąd zaszliśmy? Do takiego punktu, w którym nie jesteśmy już świadomi godności osoby, godności pracy.

Nawiązując do słów Pawła Apostoła Ojciec Święty stwierdził

Dziś powinniśmy powiedzieć: Kto nie pracuje, stracił godność, bo społeczeństwo go z niej odarło (…) Dziś, jak niegdyś Kain, słyszymy podobny głos: Gdzie jest twój brat, który nie ma pracy? Gdzie jest twój brat przygnieciony niewolniczą pracą?

Dlatego też podczas audiencji generalnej papież Franciszek skierował

do wszystkich apel o solidarność, a do osób odpowiedzialnych za sprawy publiczne zachętę, by podjęli wszelkie możliwe wysiłki na rzecz pobudzenia na nowo zatrudnienia. Oznacza to troskę o godność osoby.

W katechezie papież podkreślił również, że powierzone człowiekowi zadanie uprawy ziemi nie może oznaczać jej „rabunkowej eksploatacji”, lecz obowiązek jej pielęgnowania i troski o nią.  

Całą pierwszomajową katechezę z papieskiej audiencji generalnej czytaj tutaj.

(opr. inf)