Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Premia efektywnościowa – FCA Poland

2016-06-03

Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrekcję na ostatnim spotkaniu ze związkami zawodowymi tegoroczna (czyli za 2015) premia efektywnościowa w FAC Poland wyniesie średnio 784,66 zł. Przy czym na stanowiskach robotniczych jej wysokość przy zatrudnieniu na pełen etat wahać się będzie od 657,61 zł do 1.046,58 zł, natomiast w przypadku pracowników umysłowych i kierowników od 657,61 zł do 2.238,68 zł.

Tym samym cały czas pracownicy FCA Poland znacząco tracą na zaniżeniu cztery lata temu tzw. kwoty bazowej premii efektywnościowej. Powinna nią być bowiem realnie wypłacona średnia premia z poprzedniego roku, a nie kwota „teoretycznie” wyliczona przez dyrekcję. W rezultacie od 2012 premia efektywnościowa jest zaniżona każdego roku średnio o pięćset-sześćset złotych! NSZZ Solidarność cały czas domaga się rzetelnego naliczania premii wraz z wypłaceniem pracownikom należnego wyrównania.

Dokładnie w takich samej wysokości oraz identycznych progach wypłacana zostanie w czerwcu premia efektywnościowa za 2015 w Comau Poland. Obowiązujący w tej spółce układ zbiorowy zawiera bowiem zapis, że jest ona wypłacana w takich samych kwotach jak w Fiat Auto Poland (obecnie FCA Poland). Zatem różnić może się jedynie wysokość średniej premii, ze względu na różnice w strukturze zatrudnienia w obu spółkach. Trzeba bowiem pamiętać, że średnia premia jest wartością statystyczną i przykładowo w FCA Poland nikt premii efektywnościowej w średniej wysokości nie otrzymuje. Najbliżsi jej są pracownicy na stawce C1, którzy otrzymają 783,54 zł, czyli nieco ponad złotówkę poniżej statystycznej średniej.

Cała tabela premii efektywnościowej za 2015, która zostanie wypłacona w czerwcu 2016 dostępna jest tutaj. Przy jej analizie warto pamiętać, że na dwóch najniższych poziomach płacowych (A2, A1) obecnie w FCA Poland nie jest nikt zatrudniony. To właśnie dlatego najniższa realnie wypłacana w tym roku premia jest o 140 zł wyższa od minimalnej kwoty w tabeli.

(zz)