Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Premia efektywnościowa w FCA Poland

2022-05-26

Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez dyrekcję związkom zawodowym tegoroczna premia efektywnościowa w FCA Poland wynosić będzie średnio 913,68 zł, czyli o sto złotych więcej niż w 2021 (wówczas było to średnio 812,89 zł). Wpłata tej premii – jak co roku – nastąpi w czerwcu, razem z wynagrodzeniem za maj 2022.

Przy czym premii w średniej wysokości nie otrzyma żaden pracownik, jest to bowiem tylko wskaźnik statystyczny. Najbliżej średniej będą osoby zatrudnione na robotniczej kategorii C1 oraz czwartym (stopnie A.II i A.I) poziomie wynagrodzeń pracowników umysłowych, których premia efektywnościowa wyniesie 902,24 zł oraz na robotniczej kategorii D2 oraz piątym poziomie wynagrodzeń pracowników umysłowych – w ich przypadku premia wyniesie 929,18 zł.

Różnice w wysokości premii efektywnościowej wynikają z relacji stawek między poszczególnymi poziomami płacowymi. W efekcie na najniższej robotniczej kategorii płacowej (A2) premia ta wynosić będzie 767,54 zł, natomiast na najwyższej (E1) – 1.060,97 zł, czyli o mniej więcej dwie piąte więcej.

(zz)