Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Premia jak zimny prysznic

2019-03-13

Nie zapowiadane cztery tysiące złotych, lecz trzy razy mniej – wyniosła ostatecznie kwota premii za realizację wyniku operacyjnego FCA w regionie EMEA (czyli w Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce). Jej wysokość dla tzw. I obszaru zawodowego, obejmującego większość pracowników produkcyjnych (do kategorii C2) waha się od 1.214,95 zł brutto w FCA Poland do 1.369,39 zł w FCA Powertrain.

Różnica nie wynika jednak z wysokości samej premii (ta we wszystkich spółkach wynosi 4 proc.), lecz różnic w zarobkach stanowiących podstawę naliczania premii. Te najniższe są właśnie w tyskim FCA Poland i dlatego powinny jak najszybciej wzrosnąć (więcej czytaj tutaj).

Zgodnie z przedstawionymi przez pracodawców we wtorek 12 marca 2019 informacjami premia za realizację wyniku operacyjnego w regionie EMEA wyniesie:

 • FCA Poland 
    I obszar zawodowy – 1.214,95 zł
   II obszar zawodowy – 1.344,61 zł
  III obszar zawodowy – 1.613,56 zł
 • FCA Powertrain
    I obszar zawodowy – 1.369,39 zł
   II obszar zawodowy – 1.505,12 zł
  III obszar zawodowy – 1.797,08 zł
 • Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko-Biała
    I obszar zawodowy – 1.285,56 zł
   II obszar zawodowy – 1.542,41 zł
  III obszar zawodowy – 2.013,32 zł

Premia została naliczona dla wskaźnika realizacji wyniku operacyjnego na poziomie 90 proc. Jak jednak podkreślaliśmy, gdy wprowadzany był system premiowania na lata 2015-18 pracownicy polskich zakładów nie mają praktycznie żadnego wpływu na realizacje wyniku operacyjnego w fabrykach koncernu rozrzuconych na trzech kontynentach – Europie, Azji (Bilski Wschód) i Afryce (więcej czytaj tutaj).

Dlatego też NSZZ Solidarność stale podkreśla, że podstawowe znaczenie mają zbiorowe podwyżki płac zasadniczych (stawek MPG). Natomiast wszelkie premie mogą jedynie uzupełniać podwyżki płac, ale nie jej zastępować. 

Warto również dodać, że premia za realizację wyniku operacyjnego przysługuje jedynie pracownikom zatrudnionym na dzień 31 grudnia 2018, którzy przepracowali co najmniej połowę czteroletniego okresu 2015-18. Przy czym pracownikom, którzy w tym czasie przeszli z FCA Poland do FCA Powertrain będą zaliczane łączne okresy pracy w obu spółkach. Wypłata premii nastąpi z wynagrodzeniem za marzec, czyli do 10 kwietnia 2019.

(zz)