Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Ruszyło referendum strajkowe

2021-05-20

Ruszyło referendum strajkowe

Od czwartku 20 maja załoga bielskiego Marelli bierze udział w referendum strajkowym. Tym samym każdy pracownik ma możliwość zagłosować za ogłoszeniem strajku w związku z nie podejmowaniem przez zarząd Marelli Bielsko-Biała Poland rokowań celem rozwiązania w drodze porozumienia płacowego sporu zbiorowego, trwającego w tej spółce od 26 kwietnia (więcej czytaj tutaj), jak również poprzeć żądanie zbiorowej podwyżki stawek wynagrodzenia zasadniczego o 2,50 zł za godzinę. Głosowanie w ramach referendum potrwa do poniedziałku 7 czerwca włącznie.

Prawo nakazuje pracodawcy niezwłoczne podjęcie rokowań, celem rozwiązania w drodze porozumienia sporu zbiorowego. Ten trwa w bielskim Marelli od 26 kwietnia 2021, gdy nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność w trybie sporu zbiorowego złożyła żądanie wzrostu od 1 kwietnia 2021 stawek zasadniczych każdego pracownika Marelli Bielsko-Biała Poland o 2,50 zł za godzinę. Rokowania jednak się nie rozpoczęły. Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk może być zorganizowany, gdy pracodawca uniemożliwia przeprowadzenie rokowań lub mediacji. Jego przeprowadzenie wymaga zaś uzyskania zgody większości pracowników w referendum strajkowym

 Co ważne: referendum strajkowe jest ważne jeżeli weźmie w nim udział co najmniej połowa załogi. Dlatego też każdy pracownik, we własnym dobrze pojętym interesie powinien wziąć w nim udział. Tu bowiem rzecz idzie bowiem o jego pieniądze!

(zz)