Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Skutecznie bronią praw załogi

2016-02-15

Wyniki ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w tyskiej Sistema (więcej czytaj tutaj) nie tylko potwierdziły problemy zgłaszane od dłuższego czasu przez społecznych inspektorów pracy, ale doprowadziły do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i zagrożeń.

Przede wszystkim w końcu została udrożniona tzw. autostrada na tłoczni. Wcześniej za sprawą stojących wszędzie palet przejazd był zbyt wąski, co stwarzało poważne zagrożenia wypadkowe. Problem ten był wielokrotnie zgłaszany przez pracowników i równie często omawiana na posiedzeniach Komisji BHP. Trudność stanowiło już jednak samo ustalenie, kto ma się zająć jego rozwiązaniem w sytuacji, gdy za transport odpowiada Sistema, zaś za teren (halę) Delfo. Dla PIP te rozważania co do kogo należy nie miały większego znaczenia. Po stwierdzeniu niewłaściwego miejsca, jak i sposobu składowania palet decyzją pokontrolną inspektorzy nakazali po prostu ich usunięcie.

W efekcie kontroli PIP uzupełnione zostało także oświetlenie magazynu palet przy obiekcie nr 5. Dotychczas praca dobywała się tam przy mocno niedostatecznym oświetleniu. To właśnie ten „romantyczny półmrok” był nie tak dawno jedną z przyczyn groźnego wypadku przy rozładunku samochodu ciężarowego.

Ucywilizowane zostało także oświetlenie szatni męskiej w obiekcie nr 9. Przez pewien czas pomieszczenie to było bowiem oświetlane lampą leżącą na jednej z szafek ubraniowych… W tej samej szatni rozpoczął się również remont łaźni, nie tylko pamiętającej czasy budowy zakładu FSM, ale stanowiącej też ich żywy skansen.

W obecnej kadencji społecznej inspekcji pracy Sistema Poland (więcej czytaj tutaj), dzięki zaangażowaniu zakładowego społecznego inspektora pracy Andrzeja Kozłowskiego, będącego aktywnym związkowcem NSZZ Solidarność – już bez konieczności przeprowadzania kontroli PIP – udało się uporządkować także wiele innych kwestii i problemów wcześniej czekających na rozwiązanie. Przykładem niech będą uzupełnione oświetlenie i ubytki posadzki w obiekcie nr 26, czy też odkryty wózek widłowy jeżdżący po otwartej przestrzeni placu „Movincar” (gdzie również ostatnio naprawiono oświetlenie), który w najbliższym czasie zostanie wymieniony na pojazd posiadający kabinę i ogrzewanie.

Dlatego też we własnym dobrze pojętym interesie każdy pracownik wszelkie zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące warunków pracy lub przestrzegania praw pracowniczych powinien niezwłocznie zgłaszać społecznym inspektorom pracy lub związkowcom z Solidarności. Oni na pewno podejmą interwencję i doprowadzą do rozwiązania problemu. Tym szybciej, im więcej pracowników należeć będzie do NSZZ Solidarność – bo zorganizowani mają po prostu lepiej.

(zz)