Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wybrany SIP w Sistema

2015-07-14

Na nową czteroletnią (2015-19) kadencję zakładowym społecznym inspektorem pracy w Sistema Poland został wybrany Andrzej Kozłowski, związkowiec NSZZ Solidarność. Łącznie społeczna inspekcja pracy w tej spółce liczy dwadzieścia osób, wśród których jest sześciu przedstawicieli naszego związku.

SIP-owcy w Sistema wybierani byli przez pracowników w piętnastu okręgach wyborczych. Kandydaci Solidarności wywalczyli mandaty społecznych inspektorów pracy w czterech z nich: nr 9 (Montaż Ford) – Krzysztof Zając, nr 10 (Spawalnia FCA, Delfo Magazyny, Delfo Zasilanie) – Ryszard Kubas i Stefan Tokarczyk, nr 12 (Transport, ER.SI, Plac CMC, Delfo obiekt 5) – Andrzej Kozłowski i Radosław Urbaś oraz nr 15 (Bielsko-Biała Magazyny 20) – Maciej Kocój.

To do nich właśnie należy zgłaszać wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz wątpliwości dotyczące zarówno samego miejsca pracy, jak i pomieszczeń socjalnych (szatnie, toalety itp.). Społeczni inspektorzy pracy, będący członkami Solidarności nie tylko niezwłocznie zajmą się sprawą, ale także postarają się rozwiązać problem. Zwłaszcza, że samemu będąc pracownikami nie mają kłopotów z ocenieniem jego uciążliwości oraz wynikających z niego zagrożeń.

Tym bardziej że SIP-owcy jednocześnie mają gwarantowane ustawowo uprawnienia do kontroli stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu wiedzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Biorą również udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, analizowaniu przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz opiniują plany poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kontrolują ich realizację. Równocześnie mogą formułować pisemne zalecenia, nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień.

Warto przy tym pamiętać, że zalecenia SIP-owskie mogą dotyczyć nie tylko zagrożeń wypadkowych, ale również spraw pozornie drobnych, lecz znacząco wpływających na poziom BHP, jak chociażby odpowiednia jakość oraz ilość odzieży roboczej i ochronnej, czy jakość narzędzi. Mogą one także dotyczyć przestrzegania przepisów regulujących dopuszczalną temperaturę w hali produkcyjnej, dostępność wody do picie czy też warunków panujących w pomieszczeniach socjalnych. Dlatego we własnym dobrze pojętym interesie warto SIP-owcom zgłaszać wszelkie uwagi czy też wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

(sp)